Thinknet Co., Ltd.

THiNKNET
MISSION
STATEMENT

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นนำด้าน IT
ที่เน้นการวิจัยและพัฒนาในการออกแบบ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ
อย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่สร้าง
ประโยชน์แก่ผู้ใช้งาน ทั้งต่อสังคมไทย
และชาวโลก รวมถึงเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

เรามุ่งเน้นการพัฒนา "คน" ในรอบด้าน ทั้งทักษะความรู้และคุณธรรม เพื่อให้ได้คน เก่ง + ดี + มีสปิริตสูง โดยใช้หลัก "เรา ให้ คุณ ให้ ต่อ" กำไรส่วนหนึ่งจะนำมาปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงาน เพิ่มสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน เพื่อให้ทุกคนสนุก กับการทำงาน ทำให้สามารถทุ่มเทให้กับการสร้างสรรค์ผลงานดี ๆ และการบริการลูกค้าอย่างน่าประทับใจ

Thinknet Co, Ltd., เก่งดี มีวินัย
PRODUCT & BUSSINESS

PRODUCT & BUSINESS

THiNKNET
0.0
JobThai.com
1.1
Online
& App
EVENT
FREE
MAG
MAP&GIS
1.3
PRINTING
DIGITAL
HotelsGuide
Thailand.com
1.2
Online
EVENT
PRINTING
Contemporary
Publishing
1.4
ท่องเที่ยว
ธรรมะ
jobs on target
CUSTOM MAP PRINTING SERVICE
CUSTOM MAP
PRINTING SERVICE
MAP MAGIC (Application for PC)
MAP MAGIC
(Application for PC)
WEB Service
WEB Service
บูธงานท่องเที่ยวไทยตลอดป
บูธงานท่องเที่ยวไทยตลอดปี
FREE MAG
FREE MAG
FREE MAP
FREE MAP