MAP PRINTING SERVICE
บริการรับพิมพ์แผนที่ติดผนัง และทำแผนที่ตามความต้องการ

รับพิมพ์ และทำแผนที่ต่างๆ อาทิ แผนที่กรุงเทพฯ แผนที่รายจังหวัด แผนที่ภาคต่างๆ แผนที่ประเทศไทย แผนที่ต่างประเทศ แผนที่โลก ซึ่งคุณสามารถเพิ่มรายละเอียดของแผนที่ ได้ตามความต้องการ อาทิ ระบุสาขาและตำแหน่งของลูกค้า ระบุรหัสไปรษณีย์ และแสดงโครงการรถไฟฟ้าปัจจุบัน-อนาคต ฯลฯ บนวัสดุที่หลากหลาย พร้อมติดตั้งในรูปแบบต่างๆ เพื่อใช้ในการวางแผนธุรกิจ หรือมอบให้ลูกค้าในโอกาสสำคัญ


 • พิมพ์บนวัสดุหลากหลาย
 • ติดตั้งในรูปแบบต่างๆ
 • บริการรับทำแผนที่ และออกแบบ
      ในรูปแบบหนังสือ และแผ่นพับ ฯลฯ
 • • กระดาษโฟโต้กลอสซี่
  • กระดาษปอนด์
  • สติ๊กเกอร์
  • ผ้าแคนวาส
  • แผ่นใส
  • กรอบไม้,กรอบพลาสติก,
    กรอบอะลูมิเนียม ติดแม่เหล็ก
  • กระดานไวท์บอร์ด
  • กรอบอะคริลิก 2 แผ่นประกบ
  • แบบติดผนัง
  • โรลอัพ
  • แผนที่แสดงสาขาบริษัทฯ
  • แผนที่จุดบริการลูกค้า
  • แผนที่ท่องเที่ยว และแนะนำแหล่งท่องเที่ยว
    จังหวัดต่างๆ
  • แผนที่ลงโบรชัวร์
  • แผนที่ตั้งบริษัท

  ตัวอย่างงาน : กระดานแผนที่พร้อมไวท์บอร์ด
  • แผนที่กรุงเทพมหานคร
  • ติดแม่เหล็กได้ เขียนและลบได้ ทั้ง2ด้าน
  • ขนาด 138 X 100 CM.
  • แผนที่กรุงเทพมหานคร
  • ติดแม่เหล็กได้ เขียนและลบได้ ทั้ง 2 ด้าน
  • แผนที่กรุงเทพมหานคร
  • ติดแม่เหล็กได้ เขียนและลบได้ ทั้ง 2 ด้าน
  • ขนาด 138 X 100 CM.
  • แผนที่ประเทศไทย
  • ติดแม่เหล็กได้ เขียนและลบได้ ทั้ง2ด้าน
  • ขนาด 100 X 138 CM.
  • แผนที่ประเทศไทย
  • ติดแม่เหล็กได้ เขียนและลบได้ ทั้ง 2 ด้าน
  • แผนที่ประเทศไทย
  • ติดแม่เหล็กได้ เขียนและลบได้ ทั้ง 2 ด้าน
  • ขนาด 100 X 138 CM.
  • แผนที่โลกและธงชาติ
  • ติดแม่เหล็กได้ เขียนและลบได้ ทั้ง2ด้าน
  • ขนาด 138 X 100 CM.
  • แผนที่โลกและธงชาติ
  • ติดแม่เหล็กได้ เขียนและลบได้ ทั้ง 2 ด้าน
  • แผนที่โลกและธงชาติ
  • ติดแม่เหล็กได้ เขียนและลบได้ ทั้ง 2 ด้าน
  • ขนาด 138 X 100 CM.

  ตัวอย่างงาน : แผนที่เข้ากรอบ
  • แผนที่กรุงเทพมหานคร
  • ติดแม่เหล็กได้ เขียนและลบได้
  • ขนาด 148 X 110 CM. (รวมกรอบ)
  • แผนที่กรุงเทพมหานคร
  • ติดแม่เหล็กได้ เขียนและลบได้
  แผนที่กรุงเทพมหานคร
  • แผนที่กรุงเทพมหานคร
  • ติดแม่เหล็กได้ เขียนและลบได้
  • ขนาด 148 X 110 CM. (รวมกรอบ)
  • แผนที่ประเทศไทย
  • ติดแม่เหล็กได้ เขียนและลบได้
  • ขนาด 110 X 148 CM. (รวมกรอบ)
  • แผนที่ประเทศไทย
  • ติดแม่เหล็กได้ เขียนและลบได้
  แผนที่ประเทศไทย
  • แผนที่ประเทศไทย
  • ติดแม่เหล็กได้ เขียนและลบได้
  • นาด 110 X 148 CM. (รวมกรอบ)
  • แผนที่โลกและธงชาติ
  • ติดแม่เหล็กได้ เขียนและลบได้
  • ขนาด 110 X 79 CM. (รวมกรอบ)
  • แผนที่โลกและธงชาติ
  • ติดแม่เหล็กได้ เขียนและลบได้
  แผนที่โลกและธงชาติ
  • แผนที่โลกและธงชาติ
  • ติดแม่เหล็กได้ เขียนและลบได้
  • ขนาด 110 X 79 CM. (รวมกรอบ)

  • PP Photo Glossy
  • เคลือบมัน
  • ขนาด 1.6x1.5 เมตร
  • กรอบไม้ใส่แผ่นหน้าอะคริลิก
  • PP Photo Glossy
  • เคลือบมัน
  PP Photo Glossy
  • PP Photo Glossy
  • เคลือบมัน
  • ขนาด 1.6x1.5 เมตร
  • กรอบไม้ใส่แผ่นหน้าอะคริลิก
  • PP Photo Glossy
  • เคลือบด้าน
  • ขนาด 1.25x1.30 เมตร
  • กรอบพลาสติก สีขาว ใส่แผ่นหน้าอะคริลิก
  • PP Photo Glossy
  • เคลือบด้าน
  • PP Photo Glossy
  • เคลือบด้าน
  • ขนาด 1.25x1.30 เมตร
  • กรอบพลาสติก สีขาว ใส่แผ่นหน้าอะคริลิก
  • PP Photo Glossy
  • เคลือบมัน
  • ขนาด 2.3x3 เมตร
  • กรอบไม้
  • PP Photo Glossy
  • เคลือบมัน
  PP Photo Glossy
  • PP Photo Glossy
  • เคลือบมัน
  • ขนาด 2.3x3 เมตร
  • กรอบไม้

  • PP Photo Glossy
  • เคลือบด้าน
  • เข้ากรอบอะคริลิก 2 แผ่นประกบ
  • ขนาด 3.0 x 1.40 เมตร
  • PP Photo Glossy
  • เคลือบด้าน
  PP Photo Glossy
  • PP Photo Glossy
  • เคลือบด้าน
  • เข้ากรอบอะคริลิก 2 แผ่นประกบ
  • ขนาด 3.0 x 1.40 เมตร
  • PP Photo Glossy
  • เคลือบด้าน
  • เข้ากรอบติดแม่เหล็ก
  • ขนาด 2.25 x 1.8 เมตร & 1.29 x 1.8 เมตร
  • PP Photo Glossy
  • เคลือบด้าน
  PP Photo Glossy
  • PP Photo Glossy
  • เคลือบด้าน
  • เข้ากรอบติดแม่เหล็ก
  • ขนาด 2.25 x 1.8 เมตร & 1.29 x 1.8 เมตร
  • PP Photo Glossy
  • เคลือบด้าน
  • ขนาด 8.8x1.7 เมตร
  • เข้ากรอบอะคริลิก 2 แผ่นประกบ
  • PP Photo Glossy
  • เคลือบด้าน
  PP Photo Glossy
  • PP Photo Glossy
  • เคลือบด้าน
  • ขนาด 8.8x1.7 เมตร
  • เข้ากรอบอะคริลิก 2 แผ่นประกบ

  ตัวอย่างงาน : แผนที่แบบติดผนัง
  •PP Sticker
  •เคลือบมัน
  •ขนาด 12x5 เมตร
  •ติดตั้งบนแผ่นไม้สําหรับปูพื้น
  •PP Sticker
  •เคลือบมัน
  PP Photo Glossy
  •PP Sticker
  •เคลือบมัน
  •ขนาด 12x5 เมตร
  •ติดตั้งบนแผ่นไม้สําหรับปูพื้น
  • PP Sticker
  • เคลือบด้าน
  • ขนาด 3.25x2.5 เมตร
  • ติดตั้งบนผนังยิปซั่ม
  • PP Sticker
  • เคลือบด้าน
  PP Photo Glossy
  • PP Sticker
  • เคลือบด้าน
  • ขนาด 3.25x2.5 เมตร
  • ติดตั้งบนผนังยิปซั่ม
  • PP Sticker
  • เคลือบด้าน
  • ขนาด 2.50 x 1.50 เมตร
  • ติดผนังซิปซั่ม
  • PP Sticker
  • เคลือบด้าน
  PP Photo Glossy
  • PP Sticker
  • เคลือบด้าน
  • ขนาด 2.50 x 1.50 เมตร
  • ติดผนังซิปซั่ม

  • PP Sticker
  • เคลือบด้าน
  • ขนาด 5.90 x 2.40 เมตร
  • ติดผนังซิปซั่ม
  • PP Sticker
  • เคลือบด้าน
  PP Photo Glossy
  • PP Sticker
  • เคลือบด้าน
  • ขนาด 5.90 x 2.40 เมตร
  • ติดผนังซิปซั่ม
  •PP Photo Glossy
  • เคลือบด้าน
  • ขนาด 3.0 x 2.0 เมตร
  • PP Photo Glossy
  • เคลือบด้าน
  PP Photo Glossy
  • PP Photo Glossy
  • เคลือบด้าน
  • ขนาด 3.0 x 2.0 เมตร
  • PP Sticker
  • เคลือบด้าน
  • ขนาด 2.50 x 1.50 เมตร
  • ติดบนไม้ MDF ขอบอลูมิเนียม
  •PP Sticker
  • เคลือบด้าน
  PP Photo Glossy
  • PP Sticker
  • เคลือบด้าน
  • ขนาด 2.50 x 1.50 เมตร
  • ติดบนไม้ MDF ขอบอลูมิเนียม

  ตัวอย่างงาน : รับทำแผนที่และออกแบบ
  CUSTOMIZE YOUR MAP

  ชื่อ-นามสกุล
  เบอร์โทรศัพท์
  Email
  รายละเอียด
     กรุณาใส่ข้อความตามภาพ
  ติดต่อสอบถาม

      
  0 2353 6999

    
  0 2683 3988

    
  sale@thinknet.co.th
     
    
  จันทร์ - ศุกร์ 8:30-18:00 น.