About us

THiNKNET


บริษัท ทิงค์เน็ต จำกัด คือผู้เชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการข้อมูล และเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ก่อตั้งโดยคุณภูษิต ศรีดุลยกุลย์ในปี พ.ศ. 2543 ซึ่งเริ่มแรกมีธุรกิจหลักอยู่ที่เว็บไซต์ JobThai.com รวมถึงผลิตภัณฑ์ในด้านแผนที่ ซึ่งให้บริการทั้งแบบสื่อสิ่งพิมพ์และแบบดิจิตอล โดยหลังจากที่เติบโตต่อเนื่องมากว่า 10 ปี บริษัทก็ได้ขยายผลิตภัณฑ์ออกไปอีกหลายแขนง ไม่ว่าจะเป็นในด้านของหนังสือคู่มือท่องเที่ยวที่มีทั้งแบบรูปเล่มและแบบ E-book
ACTIVITIESเรามีความเชื่อว่าพนักงานที่มีความสุข คือพนักงานที่พร้อมจะทำงาน คือพนักงานที่พร้อมจะออกไอเดียและสร้างสรรค์ผลงานให้ออกมาที่ดีที่สุด ดังนั้นความคิดพื้นฐานในการออกแบบออฟฟิตของเรา จึงมาจากความต้องการที่จะสร้างสรรค์สถานที่ซึ่งเอื้อให้พนักงานมีความสุข
THiNK HELP


แนวทางการทำ CSR ของเราจะเริ่มต้นจากภายในสู่ภายนอก โดยมีหลักการที่ว่า “เราให้คุณ คุณให้ต่อ” ซึ่งก็คือการเริ่มต้นที่บริษัทจะเป็นผู้ให้พนักงานก่อน จากนั้นจึงให้พนักงานนำสิ่งดี ๆ ไปมอบแด่สังคมอีกต่อหนึ่ง โดยที่ผ่านมาเราจะเน้นการปลูกฝังให้พนักงานของเราเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้ และตระหนักถึงความสำคัญของการให้ หรือพูดอีกนัยหนึ่งก็คือเราพยายามจะทำให้ CSR อยู่ในทุก ๆ งานของเรา มากกว่าจะทำ CSR ให้เป็นงานเฉพาะกิจ หรือทำเฉพาะเมื่อถึงคราวที่ต้องทำLIFESTYLEบอกเล่าเรื่องราว Lifestyle ที่น่าสนใจ ของคนรุ่นใหม่ พร้อมคำแนะนำในเรื่อง ต่างๆ จากประสบการณ์ตรง บอกเล่าผ่านตัวหนังสือ และรูปภาพ ตอบทุกคำถามคาใจ เป็นแรงผลักดัน ให้คิดริเริ่ม ทำสิ่งต่างๆให้ตรงกับ Lifestyle ของเราได้