CAREER

LOCATION-BASED

CONTENT

jobthai.com

JobThai.com

บริการหาคน-หางานออนไลน์ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความสะดวกให้คนหางานและองค์กรที่หาคน โดยมีคุณสมบัติที่ความสะดวก รวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย ผ่านการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองการใช้งานของคนในยุคดิจิทัล จนได้รับการยอมรับและใช้งานกันอย่างแพร่หลาย มียอดผู้ใช้งานมากเป็นอันดับหนึ่งของไทย

CAREER

  • JOBTHAI.COM

CAREER

jobthai.com

JobThai.com

บริการหาคน-หางานออนไลน์ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความสะดวกให้คนหางานและองค์กรที่หาคน โดยมีคุณสมบัติที่ความสะดวก รวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย ผ่านการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองการใช้งานของคนในยุคดิจิทัล จนได้รับการยอมรับและใช้งานกันอย่างแพร่หลาย มียอดผู้ใช้งานมากเป็นอันดับหนึ่งของไทย

bugeyes
GIS

BUGEYES

ระบบสำรวจเก็บข้อมูลแผนที่ทั่วประเทศที่มีรายละเอียดครบถ้วนและแม่นยำ มีระบบกล้องรอบทิศทางคุณภาพสูงพร้อมด้วยอุปกรณ์ GPS ที่ทำงานควบคู่กับซอฟต์แวร์ประมวลผลที่ THiNKNET พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะ

bugeyes
geoserver
GIS

THiNKNET GEOSERVER

บริการข้อมูลสาธารณะด้านภูมิสารสนเทศทั้งของ THiNKNET และที่รวบรวมจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสร้างแหล่งข้อมูลให้แก่ผู้ที่มีความสนใจเข้ามาใช้งานเทคโนโลยีรูปแบบ Web Feature Service (WFS) สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับโปรแกรมทางด้านภูมิสารสนเทศ ช่วยในการศึกษาวิจัย การบริหารจัดการของภาครัฐและภาคเอกชนโดยให้บริการแบบไม่มีค่าใช้จ่าย

geoserver
mapmagic
DEVELOPERS

Mapmagic Platform

MAPMAGIC บริการ Map API ผ่าน Cloud Service สำหรับ Developer เพื่อนำไปต่อยอด Web & Mobile Application ที่ต้องการใช้ Location-Based Features และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแผนที่ ด้วยเทคโนโลยี Vector Tile ที่ Developer สามารถนำข้อมูลเข้ามาร่วมใช้ได้อย่างกลมกลืน และยังสามารถกำหนด Map Style ได้ตามความต้องการ

scroll down

LOCATION - BASED

bugeyes
GIS

BUGEYES

ระบบสำรวจเก็บข้อมูลแผนที่ทั่วประเทศที่มีรายละเอียดครบถ้วนและแม่นยำ มีระบบกล้องรอบทิศทางคุณภาพสูงพร้อมด้วยอุปกรณ์ GPS ที่ทำงานควบคู่กับซอฟต์แวร์ประมวลผลที่ THiNKNET พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะ

bugeyes
geoserver
GIS

THiNKNET GEOSERVER

บริการข้อมูลสาธารณะด้านภูมิสารสนเทศทั้งของ THiNKNET และที่รวบรวมจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสร้างแหล่งข้อมูลให้แก่ผู้ที่มีความสนใจเข้ามาใช้งานเทคโนโลยีรูปแบบ Web Feature Service (WFS) สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับโปรแกรมทางด้านภูมิสารสนเทศ ช่วยในการศึกษาวิจัย การบริหารจัดการของภาครัฐและภาคเอกชนโดยให้บริการแบบไม่มีค่าใช้จ่าย

geoserver
mapmagic
DEVELOPERS

Mapmagic Platform

MAPMAGIC บริการ Map API ผ่าน Cloud Service สำหรับ Developer เพื่อนำไปต่อยอด Web & Mobile Application ที่ต้องการใช้ Location-Based Features และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแผนที่ ด้วยเทคโนโลยี Vector Tile ที่ Developer สามารถนำข้อมูลเข้ามาร่วมใช้ได้อย่างกลมกลืน และยังสามารถกำหนด Map Style ได้ตามความต้องการ

school

School

แผนที่เพื่อการศึกษา

แผนที่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อการเรียนรู้โดยเฉพาะ มีจุดเด่นในเรื่องสีสันความสวยงามและข้อมูลที่ถูกต้องใช้สอนได้ตามหลักสูตรการเรียนในปัจจุบัน มีทั้งหมด 3 ซีรีส์ ได้แก่ ชุดรัฐกิจ ชุดกายภาพ และชุดประวัติศาสตร์ รวมทั้งสิ้นกว่า 30 รายการ สร้างสรรค์มาใน 3 รูปแบบ ได้แก่ Roll-Up Paper, Roll-Up Canvas และ Board

travel

Travel

จากความชำนาญด้านการทำแผนที่ เราต่อยอดไปสู่การจัดทำ “เที่ยวล่าสุด” Guidebooks ที่มีนิยามว่า “การออกตามล่าหาความเป็นที่สุดในทุก ๆ การเดินทาง” มาพร้อมข้อมูลการท่องเที่ยว การเดินทางและแผนที่ละเอียดชัดเจน นอกจากนั้นเรายังพัฒนาไปสู่การทำ “เที่ยวล่าสุด” ในรูปแบบ e-Book และ Interactive e-Book รวมถึง Tiewlasud.com เว็บไซต์ที่รวบรวมความเป็นที่สุดด้านการท่องเที่ยวอีกด้วย

business

Business

แผนที่เพื่อธุรกิจ

แผนที่เพื่อธุรกิจถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้การวางแผนงานเป็นเรื่องง่าย มีจุดเด่นที่ความแม่นยำของข้อมูลที่มาจากเทคโนโลยีการสำรวจที่ได้มาตรฐาน ปรับแต่งรายละเอียดได้ตามความต้องการ มีให้เลือก 4 รูปแบบได้แก่ Board, Sheet, Frame และ Frameless นอกจากนั้นเรายังมีบริการรับพิมพ์แผนที่ตามความต้องการ กำหนดได้ทั้งข้อมูล รูปแบบ ขนาด และวัสดุ

decor

Decor

แผนที่และภาพเพื่อการตกแต่ง

งานศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ที่มาพร้อมกับความรู้ในรูปแบบแผนที่และภาพสวยงาม ที่ออกแบบมาเพื่อการประดับตกแต่งอาคาร ร้านค้า หรือที่อยู่อาศัย พร้อมสอดแทรกความรู้ลงบนชิ้นงาน โดยเราสามารถแกะสลักข้อความหรือคำอวยพรเพื่อใช้มอบเป็นของขวัญในโอกาสต่าง ๆ ได้ด้วย มีให้เลือกทั้งในรูปแบบ Frame และ Roll-Up Canvas

scroll down

CONTENT

school

School

แผนที่เพื่อการศึกษา

แผนที่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อการเรียนรู้โดยเฉพาะ มีจุดเด่นในเรื่องสีสันความสวยงามและข้อมูลที่ถูกต้องใช้สอนได้ตามหลักสูตรการเรียนในปัจจุบัน มีทั้งหมด 3 ซีรีส์ ได้แก่ ชุดรัฐกิจ ชุดกายภาพ และชุดประวัติศาสตร์ รวมทั้งสิ้นกว่า 30 รายการ สร้างสรรค์มาใน 3 รูปแบบ ได้แก่ Roll-Up Paper, Roll-Up Canvas และ Board

travel

Travel

จากความชำนาญด้านการทำแผนที่ เราต่อยอดไปสู่การจัดทำ “เที่ยวล่าสุด” Guidebooks ที่มีนิยามว่า “การออกตามล่าหาความเป็นที่สุดในทุก ๆ การเดินทาง” มาพร้อมข้อมูลการท่องเที่ยว การเดินทางและแผนที่ละเอียดชัดเจน นอกจากนั้นเรายังพัฒนาไปสู่การทำ “เที่ยวล่าสุด” ในรูปแบบ e-Book และ Interactive e-Book รวมถึง Tiewlasud.com เว็บไซต์ที่รวบรวมความเป็นที่สุดด้านการท่องเที่ยวอีกด้วย

business

Business

แผนที่เพื่อธุรกิจ

แผนที่เพื่อธุรกิจถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้การวางแผนงานเป็นเรื่องง่าย มีจุดเด่นที่ความแม่นยำของข้อมูลที่มาจากเทคโนโลยีการสำรวจที่ได้มาตรฐาน ปรับแต่งรายละเอียดได้ตามความต้องการ มีให้เลือก 4 รูปแบบได้แก่ Board, Sheet, Frame และ Frameless นอกจากนั้นเรายังมีบริการรับพิมพ์แผนที่ตามความต้องการ กำหนดได้ทั้งข้อมูล รูปแบบ ขนาด และวัสดุ

decor

Decor

แผนที่และภาพเพื่อการตกแต่ง

งานศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ที่มาพร้อมกับความรู้ในรูปแบบแผนที่และภาพสวยงาม ที่ออกแบบมาเพื่อการประดับตกแต่งอาคาร ร้านค้า หรือที่อยู่อาศัย พร้อมสอดแทรกความรู้ลงบนชิ้นงาน โดยเราสามารถแกะสลักข้อความหรือคำอวยพรเพื่อใช้มอบเป็นของขวัญในโอกาสต่าง ๆ ได้ด้วย มีให้เลือกทั้งในรูปแบบ Frame และ Roll-Up Canvas