JobThai Platform

Mapping & GIS Solutions

CONTENT

JobThai

JobThai Platform

บริการหาคน หางาน สมัครงานออนไลน์รองรับการใช้งานบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่มียอดผู้ใช้งานมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ ออกแบบให้ใช้งานง่าย เหมาะกับคนทุกระดับและอาชีพ โดยผ่านการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล

JobThai Platform

JobThai Platform

JobThai

JobThai Platform

บริการหาคน หางาน สมัครงานออนไลน์รองรับการใช้งานบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่มียอดผู้ใช้งานมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ ออกแบบให้ใช้งานง่าย เหมาะกับคนทุกระดับและอาชีพ โดยผ่านการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล

mapmagic

THiNKNET Maps

บริการ Map API ผ่าน Cloud Service สำหรับ Developer เพื่อนำไปต่อยอด Web & Mobile Application ที่ต้องการใช้ Features และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแผนที่ ด้วยเทคโนโลยี Vector Tile ที่ Developer สามารถนำข้อมูลเข้ามาร่วมใช้ได้อย่างกลมกลืน และยังสามารถกำหนด Map Style ได้ตามความต้องการ

bugeyes

THiNKNET BugEyes

บริการออกสำรวจข้อมูล GIS ที่มีระบบกล้องรอบทิศทางคุณภาพสูงพร้อมด้วยอุปกรณ์ GPS ทำงานควบคู่กับซอฟต์แวร์ประมวลผลที่ THiNKNET พัฒนาขึ้นมาเองโดยเฉพาะ ทำให้มีข้อมูลแผนที่ทั่วประเทศที่มีรายละเอียดครบถ้วนและแม่นยำ พร้อมอัปเดตข้อมูลอยู่เสมอ

Mapping & GIS Solutions

Mapping & GIS Solutions

mapmagic

THiNKNET Maps

บริการ Map API ผ่าน Cloud Service สำหรับ Developer เพื่อนำไปต่อยอด Web & Mobile Application ที่ต้องการใช้ Features และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแผนที่ ด้วยเทคโนโลยี Vector Tile ที่ Developer สามารถนำข้อมูลเข้ามาร่วมใช้ได้อย่างกลมกลืน และยังสามารถกำหนด Map Style ได้ตามความต้องการ

bugeyes

THiNKNET BugEyes

บริการออกสำรวจข้อมูล GIS ที่มีระบบกล้องรอบทิศทางคุณภาพสูงพร้อมด้วยอุปกรณ์ GPS ทำงานควบคู่กับซอฟต์แวร์ประมวลผลที่ THiNKNET พัฒนาขึ้นมาเองโดยเฉพาะ ทำให้มีข้อมูลแผนที่ทั่วประเทศที่มีรายละเอียดครบถ้วนและแม่นยำ พร้อมอัปเดตข้อมูลอยู่เสมอ

school

School

แผนที่เพื่อการศึกษา

แผนที่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อการเรียนรู้โดยเฉพาะ มีจุดเด่นในเรื่องสีสันความสวยงามและข้อมูลที่ถูกต้องใช้สอนได้ตามหลักสูตรการเรียนในปัจจุบัน มีทั้งหมด 3 ซีรีส์ ได้แก่ ชุดรัฐกิจ ชุดกายภาพ และชุดประวัติศาสตร์ รวมทั้งสิ้นกว่า 30 รายการ สร้างสรรค์มาใน 3 รูปแบบ ได้แก่ Roll-Up Paper, Roll-Up Canvas และ Board

business

Business

แผนที่เพื่อธุรกิจ

แผนที่เพื่อธุรกิจถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้การวางแผนงานเป็นเรื่องง่าย มีจุดเด่นที่ความแม่นยำของข้อมูลที่มาจากเทคโนโลยีการสำรวจที่ได้มาตรฐาน ปรับแต่งรายละเอียดได้ตามความต้องการ มีให้เลือก 4 รูปแบบได้แก่ Board, Sheet, Frame และ Frameless นอกจากนั้นเรายังมีบริการรับพิมพ์แผนที่ตามความต้องการ กำหนดได้ทั้งข้อมูล รูปแบบ ขนาด และวัสดุ

decor

Decor

แผนที่และภาพเพื่อการตกแต่ง

งานศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ที่มาพร้อมกับความรู้ในรูปแบบแผนที่และภาพสวยงาม ที่ออกแบบมาเพื่อการประดับตกแต่งอาคาร ร้านค้า หรือที่อยู่อาศัย พร้อมสอดแทรกความรู้ลงบนชิ้นงาน โดยเราสามารถแกะสลักข้อความหรือคำอวยพรเพื่อใช้มอบเป็นของขวัญในโอกาสต่าง ๆ ได้ด้วย มีให้เลือกทั้งในรูปแบบ Frame และ Roll-Up Canvas

CONTENT

school

School

แผนที่เพื่อการศึกษา

แผนที่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อการเรียนรู้โดยเฉพาะ มีจุดเด่นในเรื่องสีสันความสวยงามและข้อมูลที่ถูกต้องใช้สอนได้ตามหลักสูตรการเรียนในปัจจุบัน มีทั้งหมด 3 ซีรีส์ ได้แก่ ชุดรัฐกิจ ชุดกายภาพ และชุดประวัติศาสตร์ รวมทั้งสิ้นกว่า 30 รายการ สร้างสรรค์มาใน 3 รูปแบบ ได้แก่ Roll-Up Paper, Roll-Up Canvas และ Board

business

Business

แผนที่เพื่อธุรกิจ

แผนที่เพื่อธุรกิจถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้การวางแผนงานเป็นเรื่องง่าย มีจุดเด่นที่ความแม่นยำของข้อมูลที่มาจากเทคโนโลยีการสำรวจที่ได้มาตรฐาน ปรับแต่งรายละเอียดได้ตามความต้องการ มีให้เลือก 4 รูปแบบได้แก่ Board, Sheet, Frame และ Frameless นอกจากนั้นเรายังมีบริการรับพิมพ์แผนที่ตามความต้องการ กำหนดได้ทั้งข้อมูล รูปแบบ ขนาด และวัสดุ

decor

Decor

แผนที่และภาพเพื่อการตกแต่ง

งานศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ที่มาพร้อมกับความรู้ในรูปแบบแผนที่และภาพสวยงาม ที่ออกแบบมาเพื่อการประดับตกแต่งอาคาร ร้านค้า หรือที่อยู่อาศัย พร้อมสอดแทรกความรู้ลงบนชิ้นงาน โดยเราสามารถแกะสลักข้อความหรือคำอวยพรเพื่อใช้มอบเป็นของขวัญในโอกาสต่าง ๆ ได้ด้วย มีให้เลือกทั้งในรูปแบบ Frame และ Roll-Up Canvas