tags #ม.ต้น

หน่วยวัดที่เรารู้จัก แท้จริงแล้วมาจากไหน มีเบื้องหลังความเป็นมาอย่างไร นอกจากบอกปริมาณของสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้ว อะไรซ่อนอยู่หลังความหลากหลายของระบบหน่วยวัดที่ใช้กันทั่วโลก



ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email