วิวัฒนาการการสื่อสาร The Evolution of Communication

วิวัฒนาการการสื่อสาร The Evolution of Communication

จากการพัฒนาเพื่อความอยู่รอด สู่การสร้างสรรค์โลกแห่งการเชื่อมโยงถึงกันอย่างไร้พรมแดน วิวัฒนาการการสื่อสารของมนุษย์ยังก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่ง

Wanwisa   |   30/09/20   |   31   |   0ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email