Dymaxion World Map 3D แผนที่โลกไดแมกเซียนแบบพับได้

Dymaxion World Map 3D แผนที่โลกไดแมกเซียนแบบพับได้
12/11/23   |   2.3k

การสร้างเส้นโครงแผนที่ (Map Projection) คือศาสตร์อันลึกซึ้งที่นักทำแผนที่หลายสมัยเรียนรู้เพื่อสร้างความแตกต่างมาหลายศตวรรษ การนำเสนอภาพของโลกออกมาให้สอดคล้องกับความจริง คือความท้าทายของผู้ศึกษาวิชาแผนที่ Dymaxion Projection คือ 1 ในนั้น 

 

แผนที่ชุดรัฐกิจโลก 2 ภาษา: ไดแมกเซียน โปรเจกชัน

 

Dymaxion Projection
 

Dymaxion Projection คือหนึ่งในเส้นโครงแผนที่ที่ผ่านกลั่นกรองมาอย่างดี ทั้งเทคนิควิธีและการนำเสนอโดย Richard B. Fuller นักคิด นักทำ และคนช่างฝันที่สร้างโลกขึ้นจากมุมมองอันล้ำลึก เมื่อโลกทั้งใบไม่ได้ถูกแบ่งแยกจากกัน หากเพียงแต่รวมกันเป็นหนึ่งท่ามกลางมหาสมุทรเดียวกัน  

 

 

นอกจากจะเป็นแผนที่โลกที่นำเสนอสัดส่วนของโลกได้อย่างสมเหตุสมผลแล้ว ยังมาพร้อมกับลูกเล่นแยบยลที่นอกจากจะใช้เป็นแผนที่ในแนวราบแล้วยังสามารถประกอบขึ้นเป็นรูปทรงเรขาคณิต แบบ Icosahedron หรือทรงลูกเต๋า 20 หน้า

 

THiNKNET Design Studio ขอนำเสนอ Dymaxion Projection World Map 3D แผนที่โลกที่เป็นมากกว่าภาพบนหน้ากระดาษ สีสันสดใส รายละเอียดคมชัด ขนาดชิ้นงาน A2 (60x42 cm) พร้อมวิธีทำอย่างง่าย ที่สำคัญสามารถประกอบได้โดยไม่ต้องใช้กาว  

 

วิธีพับแผนที่โลกไดแมกเซียน 3 มิติ