tags #แผนที่

แผนที่ในปัจจุบันมีความเป็นมายาวนาน กว่าจะเป็นแผนที่ที่มีระเบียบแบบแผนที่เรารู้จักกัน ประวัติศาสตร์เบื้องหลังแผนที่ได้เริ่มขึ้นพร้อม ๆ กับก้าวแรกที่มนุษย์ออกเดินทาง

THiNKNET BugEyes ร่วมสาธิตวิธีการเก็บข้อมูลในงานประชุมแผนแม่บทดิจิตอลของเมืองพัทยาติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email