ทีม GIS นำ THiNKNET BugEyes ร่วมงานประชุมแผนแม่บทดิจิทัลของเมืองพัทยา

ทีม GIS นำ THiNKNET BugEyes ร่วมงานประชุมแผนแม่บทดิจิทัลของเมืองพัทยา
30/06/20   |   3.8k

ทีม Mapping/GIS ได้นำ THiNKNET BugEyes ร่วมสาธิตวิธีการเก็บข้อมูล ในงานการประชุมสัมนาและรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำเสนอ (ร่าง) แผนแม่บทดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ-การสื่อสารเมืองพัทยา และปรับปรุงข้อมูลทรัพยากรภูมิสารสนเทศขนาดใหญ่ของเมืองพัทยา (ระยะเวลา 5 ปี) ซึ่งจัดโดยเมืองพัทยาและมหาวิทยาลัยยบูรพา ที่สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี เตรียมพร้อมเมืองพัทยาสู่การเป็น Smart City เมืองอัจฉริยะ

มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นที่ปรึกษาของเมืองพัทยาในการจัดทำแผนแม่บทดิจิทัลเทคโนโลยีสารสนเทศ-การสื่อสารเมืองพัทยา (ระยะ 5 ปี) (พ.ศ.2564-2568) พร้อมปรับปรุงข้อมูลทรัพยากรภูมิสารเทศขนาดใหญ่ (Big Geospatial Data) ของเมืองพัทยา และการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลภูมิสารเทศสารมาปรับใช้ในการบริหารจัดการเมืองพัทยา

ซึ่ง THiNKNET BugEyes ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพาได้ออกสำรวจและเก็บข้อมูลของเมืองพัทยา และยังได้นำซอฟต์แวร์ที่เราพัฒนาขึ้นเอง เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศขนาดใหญ่เมืองพัทยา (Big Geospatial Data) ในโครงการนี้ด้วย 

สำหรับการประชุมเชิงสัมมนาฯ ในครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีการจะรวบรวมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม และนำไปปรับ (ร่าง) แผนแม่บทดิจิทัล เพื่อดำเนินการให้เกิดประโยชน์และเป็นรูปธรรมต่อไป 

ดูภาพบรรยากาศในงานเพิ่มเติมได้ที่นี่

tags : สำรวจ พัทยา แผนที่ thinknet bugeyes thinknet thinknet mapsติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email