home >
What We Do

What We Do

กว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการศึกษาจาก THiNKNET

กว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการศึกษาจาก THiNKNET

ผลิตภัณฑ์เพื่อการศึกษาจาก THiNKNET ภายใต้แนวคิด "ความสวยงาม และความรู้สามารถควบคู่ไปด้วยกันได้"

Nawapol   |   18/09/20   |   795   |   13

จากการพัฒนาเพื่อความอยู่รอด สู่การสร้างสรรค์โลกแห่งการเชื่อมโยงถึงกันอย่างไร้พรมแดน วิวัฒนาการการสื่อสารของมนุษย์ยังก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่ง

วางแผนธุรกิจให้ง่ายขึ้นด้วยแผนที่เพื่อธุรกิจจากทิงค์เน็ต

แผนที่เพื่อธุรกิจ หนึ่งในกลยุทธ์ทางการตลาดที่จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพ และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ

JobThai Platform แพลตฟอร์มการหางาน สมัครงาน ที่พัฒนาโดย THiNKNET รวบรวมสถิติน่าสนใจของความต้องการแรงงานครึ่งปีแรกของปี 2563

รู้จักแผนที่เพื่อธุรกิจจากทิงค์เน็ต ที่เสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจของคุณให้ดียิ่งขึ้น

"TCRT" Platform ที่ประกอบไปด้วยแอปพลิเคชัน TCRT สำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ป่วย เว็บไซต์สำหรับผู้ป่วย และเว็บไซต์ Back Office สำหรับเจ้าหน้าที่ กับระยะเวลาเพียง 21 วัน

การแข่งขันนัดพิเศษ New Normal Demonstration Match: Rayong Kick Off เป็นการแข่งขันเพื่อสาธิต และเป็นต้นแบบสำหรับการจัดการแข่งขันฟุตบอลในช่วง COVID-19

บริษัท ทิงค์เน็ต จำกัด, บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด, บริษัท พัลซ ไซเอนซ์ จำกัด ร่วมมือกันพัฒนา Thailand CO Response Team

สื่อการเรียนรู้เรื่องภาษาและการสื่อสาร ที่จะช่วยส่งพัฒนาการและการเรียนรู้ในการอ่าน-เขียน รวมทั้งสร้างจินตานาการให้กับเด็ก ๆ

THiNKNET BugEyes ร่วมสาธิตวิธีการเก็บข้อมูลในงานประชุมแผนแม่บทดิจิตอลของเมืองพัทยาติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email