Robinson Projection World Map แผนที่โลกในอุดมคติของโรบินสัน

Robinson Projection World Map แผนที่โลกในอุดมคติของโรบินสัน
21/10/22   |   5.5k

ยุคศตวรรษที่ 20 คือจุดเปลี่ยนสำคัญในวงการแผนที่สมัยใหม่ ความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การพิมพ์ การถ่ายภาพ ล้วนมีบทบาทสำคัญที่ช่วยให้นักทำแผนที่ได้สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างไร้ขีดจำกัด 

หนึ่งในผลงานอันโดดเด่นของยุคนั้นคือ Robinson Projection แผนที่โลกของ Dr. Arthur Howard Robinson ซึ่งพัฒนาขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1963 เพื่อใช้นำเสนอแผนที่โลกเชิงพาณิชย์ให้กับ Rand McNally บริษัทแผนที่รายใหญ่ของสหรัฐอเมริกา

 

Robinson Projection คือเส้นโครงแผนที่ประเภท Pseudocylindrical Projection หรือทรงกระบอกเทียม ซึ่งคุณสมบัติทั่วไปคล้ายกับเส้นโครงแผนที่แบบทรงกระบอก (Cylindrical Projection) อย่างแผนที่โลกแบบเมอเคเตอร์ แต่ต่างกันที่เส้นเมริเดียนหรือเส้นลองจิจูดของเส้นโครงแผนที่แบบทรงกระบอกเทียมจะเป็นเส้นโค้งลักษณะโดยรวมเป็นแบบกึ่งวงรี