tags #social studies

ความพยายามในการถ่ายทอดภาพของโลกให้ออกมาใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุด คือศาสตร์แห่งการทำแผนที่ซึ่งพัฒนาอย่างยาวนาน อาศัยองค์ความรู้หลากหลายเพื่อให้ได้แผนที่โลกที่ดีที่สุด

แผนที่โลกเพื่อความสวยงาม คือคำจำกัดความของ Robinson Projection ผลงานของ Dr.Arthur Howard Robinson นักทำแผนที่ที่ต้องการสร้างโลกในแบบที่ถูกที่ควร

Orthographic Projection ศาสตร์แห่งการสร้างโลกที่มีมาก่อนกาล ถ่ายทอดผ่านนักทำแผนที่หลายรุ่น แสดงภาพของโลกด้วยมุมมองจากระยะไกลราวกับภาพถ่ายจากอวกาศ

ความท้าทายของนักทำแผนที่คือการถ่ายทอดรายละเอียดลงบนพื้นราบอย่างไรให้ไม่ผิดเพี้ยน แผนที่โลกของมอลล์ไวด์คืออีกหนึ่งความพยายามในการสร้างโลกบนหน้ากระดาษให้ใกล้เคียงความจริง

Behrmann Projection เส้นโครงแผนที่ทรงกระบอกแบบคงพื้นที่ ผลงานของ Walter Emmerich Behrmann หนึ่งในแผนที่ทางเลือกที่แสดงภาพรวมของโลกลงบนพื้นราบได้อย่างน่าสนใจ

เส้นโครงแผนที่รูปเรขาคณิต ผลงานของริชาร์ด บักมินสเตอร์ ฟุลเลอร์ มาพร้อมคุณสมบัติคงพื้นที่และรูปร่าง ที่นำเสนอภาพของโลกภายใต้แนวคิดผืนดินและมหาสมุทรเดียว

วิงเคิล ทริปเพิล โปรเจกชัน ผลงานของ ออสวอลด์ วิงเคิล เส้นโครงแผนที่ซึ่งนำเสนอโลกทั้งใบบนหน้ากระดาษเดียวโดยลดความบิดเบี้ยวได้อย่างแยบยลแต่เกือบถูกลืม

เส้นโครงแผนที่แบบขาดตอน ลักษณะคล้ายเปลือกส้ม ผลงานไฮบริดของ John Paul Goode ที่ตั้งใจจะนำเสนอโลกใบใหม่ซึ่งผ่านการกลั่นกรองมาแล้วอย่างดี และพร้อมเดินออกจากขนบเดิม ๆติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email