tags #maps

ความพยายามในการถ่ายทอดภาพของโลกให้ออกมาใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุด คือศาสตร์แห่งการทำแผนที่ซึ่งพัฒนาอย่างยาวนาน อาศัยองค์ความรู้หลากหลายเพื่อให้ได้แผนที่โลกที่ดีที่สุด

แผนที่โลกรูปเรขาคณิตที่มาพร้อมลูกเล่นเฉพาะตัว นอกจากจะทำหน้าที่เป็นแผนที่ในแนวราบแล้วยังประกอบขึ้นเป็นลูกโลกทรงเต๋า 20 หน้าได้ด้วยติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email