tags #education

ความพยายามในการถ่ายทอดภาพของโลกให้ออกมาใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุด คือศาสตร์แห่งการทำแผนที่ซึ่งพัฒนาอย่างยาวนาน อาศัยองค์ความรู้หลากหลายเพื่อให้ได้แผนที่โลกที่ดีที่สุด

แผนที่โลกรูปเรขาคณิตที่มาพร้อมลูกเล่นเฉพาะตัว นอกจากจะทำหน้าที่เป็นแผนที่ในแนวราบแล้วยังประกอบขึ้นเป็นลูกโลกทรงเต๋า 20 หน้าได้ด้วย

หากพูดถึงงานหนังสือที่ทุกคนต่างรอคอย คงหนีไม่พ้น งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 27 ซึ่งวันนี้ THiNKNET Design Studio เลยรวบรวมภาพความประทับใจในงานมาฝาก

เส้นโครงแผนที่รูปเรขาคณิต ผลงานของริชาร์ด บักมินสเตอร์ ฟุลเลอร์ มาพร้อมคุณสมบัติคงพื้นที่และรูปร่าง ที่นำเสนอภาพของโลกภายใต้แนวคิดผืนดินและมหาสมุทรเดียว

แผนที่โลกรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ผลงานของ Charles Sanders Peirce บิดาแห่งปรัชญาแนวปฏิบัตินิยม ผู้ต้องการสร้างแผนที่โลกที่อาศัยความจริงเป็นที่ตั้ง

วิงเคิล ทริปเพิล โปรเจกชัน ผลงานของ ออสวอลด์ วิงเคิล เส้นโครงแผนที่ซึ่งนำเสนอโลกทั้งใบบนหน้ากระดาษเดียวโดยลดความบิดเบี้ยวได้อย่างแยบยลแต่เกือบถูกลืม

เส้นโครงแผนที่แบบขาดตอน ลักษณะคล้ายเปลือกส้ม ผลงานไฮบริดของ John Paul Goode ที่ตั้งใจจะนำเสนอโลกใบใหม่ซึ่งผ่านการกลั่นกรองมาแล้วอย่างดี และพร้อมเดินออกจากขนบเดิม ๆ

การสอนภาษาตั้งแต่เล็กสามารถส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กได้เป็นอย่างดี THiNKNET มีเทคนิคการสอนภาษาในเด็กอย่างง่าย ทำอย่างไร ไปดูกัน!

‘เรขาคณิต’ เรื่องใกล้ตัว ส่วนหนึ่งของชีวิตเราตั้งแต่เล็กจนโต พื้นฐานการเรียนรู้เรื่องภายในชีวิตประจำวันติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email