เพิ่มคลังคำศัพท์เพื่อพัฒนาภาษาให้ก้าวกระโดด

เพิ่มคลังคำศัพท์เพื่อพัฒนาภาษาให้ก้าวกระโดด
30/06/22   |   3.4k

การเรียนรู้ด้านภาษาอาศัยทักษะทั้ง 4 คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ทารกช่วง 12-18 เดือนจะฟังเสียงที่ได้ยินจากสิ่งรอบข้าง เกิดเป็นการเลียนเสียง จากนั้นจึงพัฒนาเป็นการพูดทีละคำ เช่น “พ่อ” “แม่” หรือ “หิว” ต่อมาในช่วง 24 เดือนก็จะนำคำมาประกอบเป็นประโยคง่าย ๆ อย่าง “แม่หิวนม” ทักษะทางภาษาของเด็กในช่วงแรกจะเกี่ยวกับการเรียนรู้คำเพื่อแสดงออกความต้องการ คำศัพท์จึงเป็นพื้นฐานสำคัญในการสื่อสาร คือหน่วยของความหมาย บ่งบอกความคิด และความต้องการของผู้พูดที่มีต่อผู้ฟัง

 

การสอนภาษาตั้งแต่เล็กสามารถส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กได้เป็นอย่างดี หากคุณพ่อคุณแม่ต้องการให้ลูกน้อยเก่งด้านภาษา ช่วงห้าขวบแรกเด็กจะมีพัฒนาการด้านภาษาอย่างก้าวกระโดด เด็กจะใช้การฟัง และการพูดได้อย่างดี เมื่อโตขึ้นได้เข้าเรียนในระดับปฐมวัย จะคุ้นชินกับการใช้ภาษา เพื่อต่อยอดทักษะการอ่าน และเขียนต่อไปนั่นเอง

 

การส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาในเด็กเล็กสำคัญที่สุดคือการพูดคุยและปฏิสัมพันธ์กับคุณพ่อ คุณแม่ และคนในครอบครัว การโต้ตอบสนทนากันช่วยพัฒนาการพูดและการใช้ภาษาของเด็กได้อย่างดีเยี่ยม พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ลูกสนใจ สร้างความคุ้นเคยในการใช้ภาษา วันนี้เรามีเทคนิคการสอนภาษาในเด็กอย่างง่าย ทำอย่างไร ไปดูกันเลย!

 1. ฝึกการฟังให้เด็กผ่านการพูดของผู้ปกครอง เล่านิทาน ใช้สื่ออย่างเพลงหรือวิดีโอ สร้างกิจกรรมในระหว่างวัน กำหนดเวลาการเรียนรู้ กระตุ้นความสนใจด้านภาษาให้กับเด็ก หากเด็ก ๆ มีส่วนร่วมด้วยการพูดตาม ร้องเพลง เด็กจะจำคำศัพท์ อีกทั้งยังช่วยพัฒนาความกล้าแสดงออกได้อีกด้วย

 1. พยายามใช้ภาษาอย่างสม่ำเสมอ ทุก ๆ วันควรมีคนพูดคุยกับเด็กด้วยภาษาที่ 2 หากมีคนในบ้านที่สามารถพูดกับเด็กได้ในภาษานั้น ๆ เด็กจะพัฒนาและเข้าใจภาษาที่ 2 ได้ดีมากขึ้น รวบรวมคำศัพท์เป็นประโยคพูดคุยกันระหว่างวัน ควบคู่ไปกับการใช้ภาษาหลักที่ต้องแข็งแรง สามารถพัฒนาให้กลายเป็นเด็กสองภาษาได้

 1. การสอนภาษาให้กับเด็กจะต้องไม่แก้สิ่งที่เด็กพูดผิด ปล่อยผ่านความผิดเล็กน้อยไปก่อน ค่อย ๆ อธิบายการใช้คำ ไม่ตัดบทลูกเมื่อพูดผิด เพราะจะสร้างความไม่มั่นใจในการใช้ภาษา ส่งผลไปสู่ตอนโต

 1. การใช้ภาพประกอบการเรียนรู้ เด็กเล็กนอกจากเสียงแล้วยังจดจำภาพได้อย่างรวดเร็ว ภาพที่มีสีสันช่วยดึงดูดความสนใจของเด็กได้ดี สร้างเป็นกิจกรรมการทายคำศัพท์จากภาพง่าย ๆ ผ่านการใช้ Flash Card หรือโปสเตอร์สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยแบ่งคำศัพท์เป็นหมวดหมู่ เช่น ตัวเลขและจำนวนนับ สีสันรอบตัว ร่างกายของเรา ฯลฯ จะช่วยให้เด็กเข้าใจได้มากขึ้น

 

เพื่อช่วยให้การเรียนรู้ด้านภาษาเป็นไปได้ง่ายมากขึ้น THiNKNET Design Studio ตั้งใจที่จะสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคลังคำศัพท์ให้กับเด็ก ๆ ตั้งแต่เล็ก อีกทั้งภาษาที่ 2 และ 3 มีความสำคัญมากในปัจจุบันที่มีความต้องการ Hard Skills ในการประกอบอาชีพในอนาคต สองภาษาที่นิยมใช้มากกว่า 1,000 ล้านคนทั่วโลก คือภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ชิ้นงานของเราจึงเลือกนำเสนอในรูปแบบ 3 ภาษา ไทย-อังกฤษ-จีน

 

โปสเตอร์สื่อการเรียนรู้เรื่อง "คำศัพท์ในบ้านของฉัน" และ "คำศัพท์นอกบ้านของฉัน"

 

เราขอแนะนำสื่อการเรียนรู้เรื่อง “คำศัพท์ในบ้านของฉัน” และ “คำศัพท์นอกบ้านของฉัน” เด็ก ๆ จะได้พบกับคำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งของภายในบ้าน และสิ่งของนอกบ้าน ที่พบในชีวิตประจำวัน สามารถนำไปใช้ในบทสนทนาจริงได้ มาพร้อมกับภาพประกอบน่ารัก ใช้ประกอบการเรียนการสอนภาษาให้กับคุณหนูได้เป็นอย่างดี

 

 

 • ศัพท์ ไทย-อังกฤษ-จีน พร้อมคำอ่าน 3 ภาษา 
 • รูปภาพน่ารักสื่อความหมายชัดเจน 
 • พัฒนาทักษะการสังเกตด้วยการจับคู่ภาพกับตัวเลข เสริมสร้างกิจกรรมในครอบครัว 

 

สื่อการเรียนรู้แผนผังเครือญาติ พร้อมภาพประกอบน่ารักสมวัยสีสันสดใสเหมาะกับวัยกำลังเรียนรู้ ช่วยพัฒนาความเข้าใจการเรียงลำดับเครือญาติ กระตุ้นพัฒนาการและการเรียนรู้

โปสเตอร์สื่อการเรียนรู้เรื่อง "เครือญาติของฉัน 3 ภาษา: หมู่บ้าน"

 

 • คำศัพท์ 3 ภาษา ไทย-อังกฤษ-จีน ตัวอักษรชัดเจนอ่านง่าย 

 • กล่องข้อความให้เด็ก ๆ ฝึกเขียนได้อย่างสะดวก 

 

โปสเตอร์สื่อการเรียนรู้เรื่อง "คำศัพท์อาชีพในฝันของฉัน 3 ภาษา"

 

 • แนะนำให้รู้จักและเห็นความสำคัญของทุกสายอาชีพ
 • เสริมความคิดสร้างสรรค์และสร้างเป้าหมาย ค้นหาตัวตนที่ใช่ พร้อมเสริมคลังคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ

 

โปสเตอร์สื่อการเรียนรู้เรื่อง "7วัน 12เดือน 3 ภาษา"

 

 • มี 2 ขนาดให้เลือกใช้ เหมาะสำหรับอ่าน-เขียน

 • รูปแบบกระดาษและสติกเกอร์ เขียน-ลบได้ด้วยปากกาไวท์บอร์ด

 • ติดบนผนังง่าย เคลื่อนย้ายมาเขียนที่โต๊ะสะดวก

 

คุณพ่อคุณแม่อาจกลัวว่าลูกจะเครียด หรือคิดว่าการเรียนภาษาในวัยเด็กอาจเร็วเกินไป แท้จริงแล้วยิ่งเรียนรู้การใช้ภาษาเร็วเท่าไร เด็ก ๆ ก็จะคุ้นชิ้นกับการใช้ภาษาเร็วขึ้นเท่านั้น เน้นย้ำเสมอว่าการสอนในวัยเด็กต้องสร้างความมั่นใจให้กับเด็ก ในอนาคตเมื่อเข้าเรียนในโรงเรียน เด็กจะกล้าพูด กล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น เมื่อทักษะการฟังและการพูดก้าวหน้า ต่อไปก็ต้องฝึกทักษะการอ่านและเขียน สามารถอ่านบทความการเสริมสร้างทักษะด้านภาษาของลูกน้อยในการหัดอ่าน-เขียนพยัญชนะได้ ที่นี่ ฝึกฝนการใช้ภาษาแม่ พัฒนาให้คุ้นชินภาษาที่ 2 และ 3 เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในอนาคตอย่างแน่นอน

 

THiNKNET Design Studio มีผลิตภัณฑ์มากมายให้เลือกสรร ไม่ว่าจะเป็น สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ แผนที่เพื่อการวางแผนธุรกิจ รวมถึงหนังสือคู่มือท่องเที่ยว "เที่ยว ล่า สุด" หนังสือท่องเที่ยวที่ออกตามล่าหาความเป็นที่สุดในทุก ๆ การเดินทาง  

ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook : @THiNKNETDesignStudio

ซื้อสินค้าสื่อการเรียนรู้อื่น ๆ แผนที่เพื่อการตกแต่ง และหนังสือคู่มือท่องเที่ยวได้ ที่นี่  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Line : @thinknetdesign

Tel: 0 2480 9990

 

ขอบคุณข้อมูลดี ๆ จาก

Eberhard, David M., Gary F. Simons, and Charles D. Fennig (eds.). 2022. Ethnologue: Languages of the World. Twenty-fifth edition. Dallas, Texas: SIL International. Retrieved August 31, 2021, from https://www.ethnologue.com/guides/most-spoken-languages
Duangmoon, N. (2019, November 21). เด็กสองภาษา สิ่งที่พ่อแม่ต้องรู้ก่อนตัดสินใจ. Retrieved August 31, 2021, from https://www.scholarship.in.th/bilingual-children/
Robertson, S. (2019, 26 February). Language Development in Children. Retrieved August 31, 2021, from https://www.news-medical.net/health/Language-Development-in-Children.aspx
7 เทคนิคสอนให้ลูกเก่งภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็ก!. (2019, December 21). ihbangkok.com. Retrieved August 31, 2021, from https://www.ihbangkok.com/th/7-เทคนิคสอนให้ลูกเก่งภาษ/

tags : thinknet thinknetdesignstudio education language ภาษาที่ 3 สื่อการเรียนรู้ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email