เรื่องน่ารู้ของเรขาคณิต

เรื่องน่ารู้ของเรขาคณิต
13/06/22   |   9.6k

‘เรขาคณิต’ เรื่องใกล้ตัวซึ่งถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงอุดมศึกษา เริ่มต้นด้วยการเรียนรู้จากสิ่งของ รูปภาพ ของเล่น เกม เพลง รวมถึงการสร้างสรรค์ศิลปะในรูปแบบอื่น ๆ เช่น การพับ คลี่ ตัด หรือต่อเติมกระดาษในช่วงปฐมวัยและประถมศึกษาเพื่อฝึกการจำแนก สังเกต เปรียบเทียบความเหมือนหรือแตกต่างของรูปทรงเรขาคณิต เมื่อเข้าสู่ช่วงมัธยมศึกษาความรู้ที่ได้รับมาก่อนหน้าจะถูกนำมาต่อยอดโดยการเรียนรู้ควบคู่กับเรื่องอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน เช่น การวัดและเรขาคณิต  ซึ่งต้องเรียนรู้เรื่องหน่วยวัดเพิ่มเติมเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาทางด้านคณิตศาสตร์อย่างการคำนวณหาพื้นที่ผิวของรูปทรงเรขาคณิต อันเป็นความรู้ที่เกี่ยวเนื่องไปยังระดับอุดมศึกษา สำหรับผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ตลอดจนวิศวกรรมศาสตร์ ที่ต้องเรียนเรื่องเรขาคณิตของจำนวนเชิงซ้อน เรขาคณิตระบบยูคลิด เรขาคณิตนอกระบบยูคลิด และเรื่องอื่น ๆ ในระดับสูง

 

 

ความเป็นมาของเรขาคณิต

จากหลักฐานการค้นพบของนักคณิตศาสตร์ชาวออสเตรเลียที่ค้นพบป้ายดินเหนียวเรขาคณิตประยุกต์ สลักตรีโกณมิติ มุม 3 เท่าอยู่ตรงด้านบน โดยมีอายุราว 3,700 ปี หรือประมาณ 1,900-1,600 ปีก่อนคริสตกาลในสมัยอียิปต์และบาบิโลน ซึ่งอาจเป็นตัวอย่างทางเรขาคณิตที่เก่าแก่ที่สุด สร้างความประหลาดใจแก่นักคณิตศาสตร์เป็นอย่างมาก ด้วยมีนัยสำคัญสำหรับประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์ สื่อได้ว่าในยุคนั้นอาจมีการใช้แผ่นดินเหนียวดังกล่าววัดขอบเขตดินแดนบางแห่ง รวมถึงอาจใช้ในการสำรวจ หรือสำหรับการก่อสร้างมาก่อนที่ตรีโกณมิติจะถือกำเนิดมากกว่า 1,000 ปี

 

แม้จะมีหลักฐานปรากฏตามที่ค้นพบ แต่ความรู้เกี่ยวกับเรขาคณิตในสมัยอียิปต์และบาบิโลนส่วนใหญ่กลับเกิดจากการใช้สัญชาตญาณ และการคาดคะเนเท่านั้น ต่างจากความสนใจของชาวกรีกในช่วงเวลา 600-200 ปีก่อนคริสตกาล ที่ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ประกอบกับผู้ค้นคว้าเป็นนักปรัชญา จึงแสวงหาความจริงด้วยหลักแห่งเหตุผล ค้นหารูปแบบต่าง ๆ ของธรรมชาติด้วยความเชื่อที่ว่าเรขาคณิตคือแกนกลางของรูปแบบเหล่านั้น โดยจะเห็นได้จากตำราคณิตศาสตร์ขั้นต้นของยูคลิด (Euclid) นักคณิตศาสตร์ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็น ‘บิดาแห่งเรขาคณิต’ ที่ทำขึ้นรวม 13 เล่ม มีทั้งหมด 7 เล่มที่เป็นเรขาคณิต จึงเรียกได้ว่าเป็นตำราที่วางพื้นฐานการเรียนเรื่องนี้โดยสัจพจน์ กล่าวคือเป็นที่ยอมรับว่าเป็นจริงโดยไม่ต้องพิสูจน์ หลังจากนั้นเรขาคณิตก็มีวิวัฒนาการเรื่อยมา นักคณิตศาสตร์ต่างพยายามอธิบายเรื่องราวของธรรมชาติ จึงเกิดเป็นเรขาคณิตหลายแขนงจนถึงปัจจุบัน 

 

 

เรขาคณิตสำคัญกว่าที่คิด

หลายคนคงเคยตั้งคำถามขณะอยู่ในช่วงวัยเรียนว่า ‘เราเรียนคณิตศาสตร์ไปทำไม?’ เพราะรู้สึกว่าบทเรียนแสนยากนั้นไม่ได้ถูกนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเท่าที่ควร แล้วทำไมจึงไม่เรียนแค่ขั้นพื้นฐานที่สามารถนำไปใช้ได้จริง คำตอบคือยิ่งมีโอกาสศึกษาบทเรียนคณิตศาสตร์ที่ยากมากยิ่งขึ้นเท่าไร ระบบความคิดของมนุษย์เรายิ่งพัฒนามากขึ้นเท่านั้น รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล วิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรอบคอบ ไปจนถึงสามารถคาดการณ์ วางแผน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาล้วนเป็นประโยชน์ของคณิตศาสตร์ที่เรานำมาใช้ในชีวิตประจำวันโดยไม่รู้ตัว

 

โดยเฉพาะ ‘เรขาคณิต’ ที่มีเรื่องราวให้ศึกษามากมาย และมีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์เราในทุก ๆ วัน เริ่มตั้งแต่วัยเด็กที่มีส่วนช่วยเสริมสร้างพัฒนาการ เด็ก ๆ จะรู้จักจำแนกสิ่งของรอบตัวได้ด้วยการจดจำรูปร่างซึ่งแตกต่างกันออกไป เป็นพื้นฐานการเรียนรู้เรื่องภายในชีวิตประจำวันก่อนที่จะเติบโตขึ้น

 

ด้วยความสำคัญของเรขาคณิต จึงทำให้ THiNKNET Design Studio เลือกหยิบความรู้ขั้นพื้นฐานเรื่องนี้มาทำเป็นสื่อการสอน เพื่อให้เด็ก ๆ ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องรูปทรง ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ โดยสื่อการศึกษาเรื่องรูปทรงต่าง ๆ รอบตัวเรา 3 ภาษานี้แสดงคำศัพท์ถึง 3 ภาษา จึงทำให้นอกจากได้เรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์แล้ว ยังสามารถเสริมทักษะทางด้านภาษา ช่วยอัปเกรดทักษะภาษาที่ 3 ให้กับลูกน้อย กระตุ้นพัฒนาการและการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี

 

THiNKNET Design Studio โปสเตอร์รูปทรงต่าง ๆ รอบตัวเรา 3 ภาษา เขียน-ลบได้ด้วยปากกาไวท์บอร์ด

โปสเตอร์รูปทรงต่าง ๆ รอบตัวเรา 3 ภาษา เขียน-ลบได้ด้วยปากกาไวท์บอร์ด

 

เมื่อโตขึ้นอีกนิดในช่วงวัยมัธยมศึกษา ‘เรขาคณิต’ ก็ยังคงอยู่คู่กับชีวิตวัยรุ่น ด้วยวิชาที่ต้องเรียน สูตรที่ต้องท่อง ข้อสอบที่ต้องทำ ความรู้ที่ต้องจำไปต่อยอดในช่วงการศึกษาที่สูงขึ้น ทำให้ต้องใส่ใจกับเรื่องนี้มากเป็นพิเศษ แต่บางครั้งความยากในการจดจำก็ทำให้เกิดอาการท้อ ซึ่ง THiNKNET Design Studio ตระหนักถึงความลำบากในวัยเรียนดี จึงรวบรวม 20 สูตรเรขาคณิต มาไว้ในโปสเตอร์การศึกษารูปแบบสวยงาม 2 ดีไซน์ ได้แก่ สีครีม และสีกรม ช่วยให้จดจำง่ายขึ้น ทั้งยังมีข้อมูลทั้งภาษาไทย และอังกฤษ ซึ่งนอกจากสำหรับการเรียนรู้แล้ว ยังสามารถนำไปแต่งบ้านได้อีกด้วย ตามคอนเซปต์ ‘ความรู้ควบคู่กับความสวยงาม’

 

THiNKNET Design Studio โรล-อัป แคนวาส ไม้สัก 20 สูตรเรขาคณิต: สีกรม ท่องจำง่าย แต่งบ้านได้

โรล-อัป แคนวาส ไม้สัก 20 สูตรเรขาคณิต: สีกรม ท่องจำง่าย แต่งบ้านได้

 

THiNKNET Design Studio บอร์ด 20 สูตรเรขาคณิต: สีครีม เขียน-ลบได้ เคลื่อนย้ายสะดวก

บอร์ด 20 สูตรเรขาคณิต: สีครีม เขียน-ลบได้ เคลื่อนย้ายสะดวก

 

สำหรับช่วงอุดมศึกษา แม้หลายคนจะไม่ได้นำความรู้เรื่องเรขาคณิตไปใช้โดยตรง แต่ชีวิตของเราทุกคนล้วนเกี่ยวข้องกับเรขาคณิต เพราะหากไม่มีผู้ที่สนใจด้านนี้แล้วนำไปศึกษาและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เราคงไม่มีเครื่องใช้บางอย่าง ตลอดจนยานพาหนะที่ใช้ในชีวิตประจำวันให้ใช้กัน ดังเช่นสิ่งที่เกี่ยวกับคลื่นและความถี่ ย่อมมีเรื่องเรขาคณิตของจำนวนเชิงซ้อนเข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียง ระบบผู้ช่วยเสมือน เครื่องมือแพทย์บางชนิด สกูตเตอร์ไฟฟ้า รถยนต์ เครื่องบิน ฯลฯ

 

ทั้งหมดนี้ชี้ให้เห็นว่าเรขาคณิตมีบทบาทกับชีวิตของคนเราในทุกช่วงวัย นับเป็นอีกเรื่องที่สำคัญซึ่งควรเรียนรู้เอาไว้ เพราะนอกจากจะอยู่ในบทเรียนแล้วยังเป็นสิ่งที่เราพบเจอในชีวิตประจำวันเป็นประจำ และยังสามารถนำความรู้ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นได้อีกด้วย 

 

นอกจากเรขาคณิตแล้ว THiNKNET Design Studio ยังมีสื่อการสอนเรื่องตัวเลขและจำนวนนับ 3 ภาษาอีก 2 รูปแบบ ทั้งแบบลูกอม และสัตว์น้ำ เพื่อเอาใจเด็กวัยเรียนรู้ ช่วยกระตุ้นพัฒนาการ สร้างพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ และยังมีผลิตภัณฑ์อีกมากมายให้เลือกสรร ไม่ว่าจะเป็น สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ แผนที่เพื่อการวางแผนธุรกิจ รวมถึงหนังสือคู่มือท่องเที่ยว "เที่ยว ล่า สุด" หนังสือท่องเที่ยวที่ออกตามล่าหาความเป็นที่สุดในทุก ๆ การเดินทาง

 

ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook : THiNKNETDesignStudio 

ซื้อสินค้าสื่อการเรียนรู้อื่น ๆ แผนที่เพื่อการตกแต่ง และหนังสือคู่มือท่องเที่ยวได้ ที่นี่  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Line: @thinknetdesign 

Tel: 0 2480 9990

 

ขอบคุณข้อมูล 

https://www.theguardian.com/science/2021/aug/05/australian-mathematician-discovers-applied-geometry-engraved-on-3700-year-old-tablet 

tags : thinknet thinknetdesignstudio เรขาคณิต education mathematics geometry สื่อการศึกษา คณิตศาสตร์ thinknet design studioติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email