tags #สื่อการศึกษา

อารยธรรมอันรุ่งเรืองคือรากฐานของความเจริญทางเทคโนโลยีในโลกสมัยใหม่ การย้อนกลับไปศึกษาประวัติศาสตร์จากหลากหลายอารยธรรมคือการทบทวนอดีตเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าเดิม

‘เรขาคณิต’ เรื่องใกล้ตัว ส่วนหนึ่งของชีวิตเราตั้งแต่เล็กจนโต พื้นฐานการเรียนรู้เรื่องภายในชีวิตประจำวัน

Hard Skills นับเป็นบันไดสำคัญในการเปิดโอกาสไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งภาษาที่ 3 ก็เป็นหนึ่งในทักษะมาแรงของยุคที่ควรมีติดตัวเอาไว้ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email