tags #geometry

‘เรขาคณิต’ เรื่องใกล้ตัว ส่วนหนึ่งของชีวิตเราตั้งแต่เล็กจนโต พื้นฐานการเรียนรู้เรื่องภายในชีวิตประจำวันติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email