tags #social study

แผนที่โลกรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ผลงานของ Charles Sanders Peirce บิดาแห่งปรัชญาแนวปฏิบัตินิยม ผู้ต้องการสร้างแผนที่โลกที่อาศัยความจริงเป็นที่ตั้งติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email