เจาะลึกทีม Engineer ที่ THiNKNET

เจาะลึกทีม Engineer ที่ THiNKNET
04/10/23   |   5k

 

ทีม Engineer คือใคร ต้องทำอะไรบ้าง?

 

 

จากวิสัยทัศน์ที่มุ่งสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม จึงเกิดเป็นผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ มากมาย อย่าง JobThai Platform บริการหาคน หางาน สมัครงานออนไลน์, THiNKNET Maps ต่อยอดข้อมูลแผนที่เป็นบริการ Online Map API, THiNKNET Design Studio แผนที่ธุรกิจ สื่อการศึกษา แผนที่และภาพตกแต่ง ที่ตอบโจทย์การใช้งานของทุกวัย และล่าสุดกับ THiNKNET BUGEYES 360° บริการทัวร์เสมือนจริง (Virtual Tour) ด้วยเทคโนโลยี BUGEYES 360° ซึ่งเบื้องหลังความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายรูปแบบ เกิดจากความร่วมมือกันจากพนักงานและหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญ นั่นก็คือทีม Engineer!

 

ทีม Engineer คือใคร ต้องทำอะไรบ้าง?

 

Business Analyst (BA)

 

ก่อนการพัฒนา Product และ Service ขั้นตอนแรก ๆ ที่จะเกิดขึ้น คือการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน / ลูกค้า / Stakeholder / Development Team ว่าต้องการอะไร เพื่อรวบรวมและนำมากำหนด Requirement เพื่อให้ได้ solution ที่สอดคล้องกับกับปัญหาของผู้ใช้งาน “อย่างมีประสิทธิภาพ” นอกจากนี้ทีม BA ก็ยังเป็นเป็นผู้คอยประสานงาน ระหว่างทีมพัฒนากับความต้องการของผู้ใช้ และกำหนดสเปค (Specification) ร่วมกับทีมพัฒนาเพื่อสื่อสารกับผู้ใช้ให้เข้าใจสิ่งที่จะทำออกมาในช่วงของการพัฒนาด้วย

 

ทำความรู้จักตำแหน่ง Business Analyst (BA) ฉบับเต็มได้ ที่นี่ 

 

Software Engineer

 

ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ งานหลักของทีมคือการพัฒนาและส่งมอบซอฟต์แวร์ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน ผ่านการประสานงานกับทีม BA นอกจากนี้ยังวิเคราะห์วิธีการเก็บข้อมูลและวางโครงสร้างข้อมูลร่วมกับทีม Data Engineer เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพไปใช้งานเชิงสถิติ หรือวิเคราะห์เพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจ สร้าง Code เพื่อใช้ในการหาข้อมูลให้ Data Engineer เก็บรวบรวมเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ รวมไปถึงออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ (Software Architecture) ออกแบบโครงสร้างระบบ ปรับปรุงพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยอยู่เสมอ เรียกได้ว่ามีส่วนร่วมกับการทำซอฟต์แวร์ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการส่งมอบให้ถึงมือผู้ใช้งาน

 

ทำความรู้จักตำแหน่ง Software Engineer ฉบับเต็มได้ ที่นี่

 

Data Engineer

 

ผู้ดูแลและจัดการคลังข้อมูลให้เป็นระบบ จัดเก็บไว้ในรูปแบบที่พร้อมนำไปใช้งานในด้านการวิเคราะห์ข้อมูล หรือนำไปสร้าง Machine Learning เพื่อให้ระบบมีความฉลาดมากขึ้น งานที่ทำจะเป็นการออกแบบโครงสร้างและวิธีการเก็บข้อมูล รวมถึงการพัฒนา Data Pipeline สำหรับเก็บข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มาทำการแปลงและจัดระเบียบข้อมูลให้พร้อม สำหรับการส่งมอบให้ทีม BA, Product Manager หรือ Marketing เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์ต่อได้ เป็นอีกตำแหน่งที่มีความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาซอฟต์แวร์

 

ทำความรู้จักตำแหน่ง Data Engineer ฉบับเต็มได้ ที่นี่

 

Technical Specialist

 

ที่มาของชื่อตำแหน่ง Technical Specialist ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค คือการมีหน้าที่ค่อนข้างหลากหลาย  บทบาทของทีม คือการช่วยพัฒนาระบบให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยออกแบบระบบต่าง ๆ ให้คำปรึกษาในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ค้นคว้าหาเทคโนโลยีหรือเทคนิคใหม่ ๆ เพื่อช่วยพัฒนาและดูแลระบบให้ดีมากขึ้นกว่าเดิม รวม ๆ แล้วทีมนี้เปรียบเสมือนเป็นหน่วยซัปพอร์ตทีมต่าง ๆ ที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการพัฒนา Product หรือ Service ขององค์กร

 

ทำความรู้จักตำแหน่ง Technical Specialist ฉบับเต็มได้ ที่นี่

 

Software Quality Assurance (QA)

 

ก่อน Product หรือ Service จะถูกปล่อยให้ได้ใช้งานจริง ด่านสำคัญที่ต้องผ่านให้ได้นั่นคือ ทีม QA ซึ่งหน้าที่ของทีมคือการออกแบบวิธีการตรวจสอบคุณภาพซอฟต์แวร์ร่วมกับทีมพัฒนา และออกแบบวิธีการทดสอบซอฟต์แวร์ เรียกได้ว่าเป็นคนทดสอบ แจ้งปัญหา ประสานกับทีมที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาให้ Product หรือ Service สมบูรณ์พร้อมใช้งานมากที่สุด ก่อนจะถูกส่งไปสู่ผู้ใช้งานนั่นเอง

 

ทำความรู้จักตำแหน่ง Software Quality Assurance (QA) ฉบับเต็มได้ ที่นี่

 

Site Reliability Engineer (SRE)

 

มีเรา ไม่มีล่ม! คือคำนิยามของทีม SRE ที่มีหน้าที่คอยดูแลให้ Platform ทำงานได้ตลอดเวลา ความท้าทายของทีมนี้คือการป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในทุกสถานการณ์ รวมไปถึงการ Optimize ให้สิ่งที่ทำงานได้ดีอยู่แล้วทำได้ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งทีม SRE ที่ THiNKNET ตั้งอยู่บนวิธีคิดที่ว่า "แม้จะมีโอกาสเพียงเล็กน้อยแต่ปัญหาจะเกิดขึ้นแน่นอน" เราไม่อยากให้ User ได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดีในการใช้ Platform ของเรา โดยเฉพาะ Platform ที่ผู้ใช้งานมี Business Value ที่สำคัญมากอย่าง JobThai ทีมนี้จึงเป็นทีมที่มีขึ้นเพื่อป้องกันและลดโอกาสที่จะเกิดปัญหาเหล่านั้นลง รวมถึงการแก้ไขให้ทันท่วงทีหากมีปัญหาเกิดขึ้น

 

ทำความรู้จักตำแหน่ง Site Reliability Engineer (SRE) ฉบับเต็มได้ ที่นี่

 

UX/UI Designer & Graphic Designer

 

ทีมทำงานที่ประกอบไปด้วย UX/UI Designer, Graphic Designer และ Multimedia Designer ที่คอยศึกษา เก็บข้อมูล และออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้งาน ทั้งความสวยงามและความง่ายต่อการใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานซอฟต์แวร์ได้อย่างไม่ติดขัด รวมไปถึงออกแบบสื่อออนไลน์ และออฟไลน์เพื่อสื่อสารกับผู้ใช้งานให้เข้าถึงกลุ่มผู้ใช้ตามจุดประสงค์ของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ

 

ทำความรู้จักตำแหน่ง Multimedia Designer ฉบับเต็มได้ ที่นี่

 

มาทำความรู้จักกับวิธีการทำงานแบบ THiNKNET เจาะลึกทุกมุมมอง

THiNKNET บริษัทเทคโนโลยีสายเลือดไทย แหล่งรวม Engineer กว่า 100 คน ที่มีทักษะและความถนัดแตกต่างกันไป ต้องมาเจอกับความท้าทายในการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร นอกจากนี้ยังต้องทำงานแบบ Hybrid Workplace ที่คนทำงานสามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่ออฟฟิศ ซึ่งสำหรับใครที่สงสัยว่าเมื่อต้องทำงานจากคนละที่ แต่ละ Role จะรับผิดชอบในแต่ละส่วนงานของ Software Development ยังไง? เมื่อต้องพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ อยู่เสมอ การพัฒนาองค์ความรู้ภายในองกรณ์ก็ขาดไม่ได้ เราทำกันแบบไหน?

 

เจาะลึกการทำงานแบบพวกเราฉบับเต็มได้ ที่นี่

 

มองเห็นเป้าหมายเดียวกันด้วย THiNKNET Engineer Principles

Engineer Principles เกิดจากการร่วมมือของทุกคน ที่ได้มีส่วนร่วมออกความเห็นและช่วยกันสร้างขึ้นมาจากปัญหาที่เคยเจอ, ข้อตกลงร่วมกัน, ไอเดียที่ได้จากการทำงาน ความต้องการผลักดันคุณภาพ และความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานให้เป็นหนึ่งเดียว ซึ่ง Engineer Principles คือสิ่งที่ชาว THiNKNET Engineer กว่า 100 คน ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้ทุกคนมองเห็นเป้าหมายและแนวทางเดียวกัน

 

อ่านแนวทางปฏิบัติที่พวกเราลงมือทำจริง ฉบับเต็มได้ ที่นี่

 

Enigneer ที่สนใจทำงานแบบ Hybrid Workplace และได้ทำอะไรใหม่ ๆ จากที่ไหนก็ได้

มาร่วมงานกับ THiNKNET from Anywhere และดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

tags : thinket business analyst (ba) software engineer data engineer technical specialist software quality assurance (qa) site reliability engineer (sre) ux/ui designer & graphic designer work from anywhere wfa jobthai engineer life at thinknetติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email