tags #gitlab template

ถ้าเราเป็นเจ้าของโปรเจค เวลามีคนเปิด issue หรือส่ง merge request มา เราอยากให้เขาเขียนรายละเอียดอะไรใส่ลงไปบ้างนะ ?ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email