THiNKNET GIVING CART การให้ ไม่มีที่สิ้นสุด

THiNKNET GIVING CART การให้ ไม่มีที่สิ้นสุด
22/05/19   |   4.8k

“การให้ ไม่มีที่สิ้นสุด”

 

 

 

THiNKNET GIVING CART เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทำขึ้นมาควบคู่กันกับโครงการ Recycle โดยมีจุดประสงค์หลักคือ “การให้” โดยเปิดรับบริจาคไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า หนังสือ รองเท้า กระเป๋า รวมไปถึงสิ่งของต่าง ๆ ที่ไม่ได้ใช้แล้ว แต่ยังมีสภาพดีใช้งานได้

 

 

โดย THiNKNET จะเป็นตัวกลางที่จะนำไปมอบแก่มูลนิธิต่าง ๆ ที่มีความต้องการสิ่งของเหล่านั้น เพราะจากการหาข้อมูลทำให้รู้ว่ามีมูลนิธิมากมายที่ยังต้องการและคอยรับสิ่งของต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ต่อและมาเปลี่ยนเป็นโอกาสทางการศึกษา 

 

 

รายละเอียดของป้าย

ป้ายบอกรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการ "THiNKNET GIVING CART" เพื่อความสะดวกและความเข้าใจในการบริจาค อีกทั้งยังให้รู้ถึงจุดหมายปลายทางของสิ่งของที่ได้บริจาค

 

 

 

1. Pick up Date 

ตารางบอกช่วงระยะเวลาในการรับบริจาคสิ่งของ ระบุวันที่ ประเภทของที่รับบริจาค พร้อมสถานที่ที่จะไปบริจาค ซึ่งแต่ละเดือนจะเปลี่ยนสลับกันไปทั้งประเภทสิ่งของและสถานที่ 

 

 

2. How to Give 

ข้อควรรู้ก่อนบริจาค เช็กสิ่งของให้ดีก่อนนำมาบริจาค ต้องอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน จะทำให้ผู้รับไปใช้งานต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประเภทของสิ่งของในแต่ละเดือนจะแตกต่างกันออกไป 

 

 

3. Giving Schedule 

ตารางรวมบอกช่วงระยะเวลาของแต่ละเดือนว่ารับบริจาค และไปสถานที่รับบริจาคใดในครั้งต่อไป ซึ่งจะทำให้ผู้บริจาคได้มีเวลาเตรียมตัวจัดของบริจาคประเภทนั้น ๆ มาบริจาคตามช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้ 

 

 

4. Doner Destination 

ข้อมูลของสถานที่รับบริจาค เพื่อให้ผู้บริจาคได้รู้ถึงจุดหมายปลายทางของสิ่งของนั้น ๆ ซึ่งจะบอกข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ของมูลนิธิ 

 

 

 

5. Giving Progress

ภาพบรรยากาศ การบริจาคครั้งที่ผ่านมา

 

 

สิ่งสำคัญที่ต้องเน้นย้ำเป็นพิเศษสำหรับการบริจาคคือสิ่งของต้องมีสภาพดี พร้อมนำไปใช้งานได้เท่านั้น เพราะหากบริจาคสิ่งของที่ชำรุดและไม่สามารถใช้งานได้ จะกลายเป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้รับ ฉะนั้นแล้วควรตรวจเช็คสภาพสิ่งของให้เรียบร้อยก่อนนำมาบริจาคทุกครั้ง

 

 

ภาพบรรยากาศการคัดแยกของก่อนนำไปบริจาค

 

+
  •  
  •  

tags : มูลนิธิ บริจาค csr บริจาคสิ่งของ ของไม่ใช้แล้ว ของมือสอง บริจาคเสื้อผ้า thinknetติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email