tags #งาน software engineer

การเป็น Software Engineer ที่ THiNKNET ต้องทำอะไรบ้างสำหรับคนทั่วไปที่ไม่มีประสบการณ์ และอยากเริ่มต้นการทำงานในเส้นทางของ Software Engineerติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email