tags #สื่อการสอนส่งเสริมพัฒนาการ

สื่อการเรียนรู้เรื่องภาษาและการสื่อสาร ที่จะช่วยส่งพัฒนาการและการเรียนรู้ในการอ่าน-เขียน รวมทั้งสร้างจินตานาการให้กับเด็ก ๆติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email