tags #computer

สำหรับผู้ใช้คอมฯ ส่วนหนึ่งยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับการใช้คอมฯ ทั้งในส่วนของ Software และ Hardware เราได้รวบรวม 10 เรื่องที่ผู้ใช้งานคอมฯยังเข้าใจผิด มาอธิบายให้เข้าใจติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email