tags #recruitement

นิสิตฝึกงานที่ได้มาร่วมงานกับ THiNKNET ในตำแหน่ง Software Engineer ที่ได้ประสบการณ์จับงานคู่กับพี่ ๆ หลากหลายมาก ไปดูกันว่าน้องได้ทำอะไรบ้างติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email