THiNKNET พลังในการสร้างสังคมแห่งการให้ สู่การให้ไม่มีที่สิ้นสุด

THiNKNET พลังในการสร้างสังคมแห่งการให้ สู่การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
23/06/22   |   3.8k

 

"การให้" คือจุดเริ่มต้นของโอกาสหลาย ๆ อย่าง และช่วยสร้างสรรค์สังคมของเราให้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการให้โอกาสในการศึกษา ให้โอกาสในการรักษา แม้กระทั่งให้โอกาสในการพาใครสักคนกลับมาเจอครอบครัว จะเห็นได้ว่า "การให้" เป็นการส่งต่อที่ไม่สิ้นสุดจริง ๆ ซึ่ง THiNKNET เองก็เชื่อในพลังของการให้เช่นเดียวกัน จนเกิดเป็นแคมเปญ Frameless Canvas เปลี่ยนภาพสุดโปรด เป็นน้ำใจให้สังคม

 

 

THiNKNET ได้จัดแคมเปญนี้ขึ้นเพื่อให้พนักงานของเราได้ซื้อสินค้าใหม่ของ THiNKNET Design Studio คือ Frameless Canvas ที่สามารถปรับแต่งภาพที่ประทับใจ หรือ moment สำคัญในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นภาพรับปริญญา แต่งงาน หรือภาพครอบครัว บันทึกความทรงจำลงบนผืนผ้าแคนวาส พร้อมเพิ่ม Options อื่น ๆ ได้ตามต้องการ ด้วยงานพิมพ์ และวัสดุคุณภาพดี ในราคาพิเศษ และรายได้จากการสั่งซื้อยังถูกนำไปบริจาคให้กับมูลนิธิต่าง ๆ  โดยทางผู้บริหาร THiNKNET ได้ร่วมสมทบทุนบริจาคอีกเท่าหนึ่งของยอดบริจาค ให้แก่ 3 มูลนิธิ ได้แก่ มูลนิธิกระจกเงา มูลนิธิบ้านนกขมิ้น และมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) เพื่อนำไปช่วยเหลือสังคมในด้านต่าง ๆ อีกด้วย

 

การบริจาคเงินในครั้งนี้ นอกจากเราจะได้สัมผัสบรรยากาศการทำงานของเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิที่อุทิศทั้งเวลาและแรงกายในการทำงานเพื่อสังคมแล้ว เรายังได้มีโอกาสพูดคุยกับตัวแทนมูลนิธิในแง่มุมต่าง ๆ ตั้งแต่ความเป็นมาของมูลนิธิ ความช่วยเหลือที่เข้าถึงปัญหาสังคม และเล่าถึงการทำงานที่ผ่านมาจนฝ่าฟันวิกฤติต่าง ๆ ไปได้

 

เริ่มที่แรก "มูลนิธิกระจกเงา" เป็นมูลนิธิที่ต้องการช่วยเหลือสังคมในทุกด้าน ให้ความสำคัญกับผู้ว่างงาน คนจรจัด ผู้ที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงสิทธิการเป็นพลเมือง ผ่านโครงการต่าง ๆ มากมาย เราจึงอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิ เป็นที่มาของการนำเงินมาบริจาคในโอกาสนี้ เราได้พูดคุยกับ คุณเชอร์รี่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร ถึงการดำเนินที่ผ่านมา


บทบาทของมูลนิธิกระจกเงา กับการช่วยเหลือสังคมในทุกภาคส่วน

ในเครือข่ายของมูลนิธิกระจกเงา มีอยู่หลายโครงการ โครงการที่เด่น ๆ จะเป็น โครงการผู้ป่วยข้างถนน ที่จะช่วยดูแลผู้ป่วยจิตเวช คนไร้บ้าน ช่วยให้พวกเขาได้รับสิทธิการรักษาที่ถูกต้อง มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  โครงการจ้างวานข้า คือ การรับจ้างทำความสะอาดพื้นที่ทุกรูปแบบเพื่อสร้างรายได้ให้แก่คนไร้บ้าน จุดมุ่งหมายคือการสร้างอาชีพระยะยาว และยกระดับความเป็นอยู่ของกลุ่มคนไร้บ้านให้ดีขึ้น และ มูลนิธิกระจกเงา สาขาแรกที่เชียงราย ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นศูนย์ภัยพิบัติที่ช่วยดูแล และป้องกันไฟป่าในพื้นที่ใกล้เคียง

 

  

 

มูลนิธิขอขอบคุณที่บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของมูลนิธิ และมามอบเงินบริจาคให้ในครั้งนี้ โดยเงินส่วนนี้เราจะสมทบทุนในโครงการ ศูนย์ข้อมูลคนหาย เพื่อเป็นการสนับสนุนส่วนงานที่ช่วยตามหาคนหาย เป็นการเปิดโอกาสให้พวกเขาได้กลับมาเจอครอบครัวที่รัก

 

  

 

แห่งที่สอง มูลนิธิบ้านนกขมิ้น องค์กรคริสเตียนที่ให้การอุปการะช่วยเหลือเด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน เด็กด้อยโอกาส คนชรา และบำบัดผู้เสพยาเสพติด ทีมงานได้พูดคุยกับ คุณเล็ก หัวหน้าฝ้ายต้อนรับ ถึงจุดต่อกั้งและการดำเนินงานของมูลนิธิที่ผ่านมา

 

"บ้านนกขมิ้น" บ้านหลังที่อบอุ่นของเด็กเร่ร่อน

มูลนิธิบ้านนกขมิ้นถูกก่อตั้งโดยมิชชันนารีชาวสวิตเซอร์แลนด์ โดยเริ่มจากการรับเด็กเร่ร่อนมาอุปการะไว้ที่บ้านพัก ต่อมามีการอุปการะเด็ก ๆ มากขึ้น จึงเป็นที่มาของการก่อตั้งมูลนิธิ ตั้งแต่ พ.ศ. 2532 งานหลัก ๆ คือ ช่วยเหลือเด็กเร่ร่อนที่ถูกทอดทิ้ง เด็กกำพร้า รวมถึงเด็กที่พ่อแม่ทำร้ายร่างกาย โดยมีทั้งหมด 3 สาขา คือ บ้านนกขมิ้นกรุงเทพฯ บ้านนกขมิ้นสุโขทัย และบ้านนกขมิ้นเชียงใหม่ โดยเด็กทุกคนเราดูแลเหมือนครอบครัว ช่วยพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ และสนับสนุนทุนการศึกษาจนเรียนจบปริญญาตรี 

 


 

"เริ่มต้นจากการช่วยเหลือ สู่การสานฝันให้เด็ก ๆ"

ทางมูลนิธิมีโครงการสานฝัน ที่ช่วยส่งเสริม และพัฒนาเด็ก ๆ ในเรื่องที่เขามีความสนใจ เช่น สนับสนุนด้านกีฬา ด้านดนตรี และด้านภาษา โดยช่วยส่งเสริมเด็กในบ้านนกขมิ้นเอง และเด็ก ๆ ในชุมชน เพื่อให้พวกเขาได้ทำกิจกรรมร่วมกันและห่างไกลจากยาเสพติด  และ มีโครงการเหลือขอ ที่เปิดรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้ทุกประเภทที่สามารถส่งต่อได้

 

 

เงินบริจาคในครั้งนี้ เราจะนำไปช่วยเหลือเด็ก ๆ ที่มูลนิธิบ้านนกขมิ้นได้อุปการะไว้ ในเรื่องของค่าอาหารกลางวัน และทุนการศึกษา

"เพราะเราคือครอบครัวของเด็ก ๆ จึงอยากส่งเสริมให้พวกเขาได้มีอนาคตที่ดี พร้อมดูแลตัวเองได้ต่อไป"

 

  

 

นอกจากสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แล้ว THiNKNET Design Studo ก็ยังไม่ลืมนึกถึงการช่วยเหลือสัตว์จรจัด เพื่อช่วยลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในสังคม แห่งสุดท้ายเราจึงเดินทางไปที่ มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ  (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) ทีมงานก็ได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิ ถึงการดำเนินงานที่ผ่านมา

 

จากความเมตตาสัตว์จรจัด สู่การก่อตั้งมูลนิธิ

จุดเริ่มต้นของมูลนิธิเกิดจากครอบครัวคุณพิมพ์กุล โอฬารศิรโรจน์ (เรณู จุลสุคนธ์) ที่ได้ช่วยเหลือสัตว์ต่าง ๆ ที่พิการจนหายจากอาการเจ็บป่วย แต่ต่อมาเมื่อจำนวนสัตว์เพิ่มขึ้น จึงต้องย้ายสถานที่เลี้ยงออกไปนอกเมือง ต่อมาในปี 2536 หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน แห่งวัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี ได้เมตตามาเยี่ยมโปรดสัตว์พิการ ได้เห็นถึงสภาพปัญหา และภาระของการเลี้ยงดูสัตว์เหล่านี้ จึงจัดสร้างอาคาร และซื้อที่ดินให้อีก 1 ไร่ และอนุญาตให้ตั้งเป็น “มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)” มาจนถึงทุกวันนี้


  

 

ซึ่งยอดเงินบริจาคในครั้งนี้สามารถช่วยดูแลสัตว์ได้มากเลยทีเดียว เพราะทางมูลนิธิมีสาขาปากเกร็ดและสาขาบางเลน อุปการะสัตว์พิการ ไว้ทั้งสิ้นประมาณ  1,200  ตัว ทางมูลนิธิต้องดูแลเอาใจใส่เรื่องของอาหาร ความสะอาด และการรักษาโรคเป็นอย่างมาก จนพวกเขามีอาการที่ดีขึ้น และยังให้การดูแลต่อไปเพราะ"มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ คือ บ้านหลังสุดท้ายของสุนัข และแมวพิการ"

 

   
 

พลิกวิกฤติ เป็นโอกาสสู่การช่วยเหลือสังคม

จากการพูดคุยกับตัวแทนของมูลนิธิจะเห็นได้ว่าจุดเริ่มต้นของการจัดตั้งมูลนิธิ และเกิดเป็นโครงการต่าง ๆ ล้วนเกิดขึ้นจากเหตุการณ์วิกฤติ และมีกลุ่มคนที่มองเห็นจึงช่วยกันพลิกวิกฤติเหล่านั้นเป็นโอกาสที่จะช่วยเหลือสังคม

 

เราทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมได้ ถึงแม้จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ แต่เมื่อมารวมกันแล้วอาจเกิดเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ และช่วยเหลือคนอื่น ๆ ที่ขาดแคลนได้อีกมากมาย เหมือนกับ แคมเปญ Frameless Canvas เปลี่ยนภาพสุดโปรด เป็นน้ำใจให้สังคม ที่ได้รับเสียงตอบรับ และความร่วมมือจากชาว THiNKNET อย่างล้นหลาม การรวมพลังของพวกเราในครั้งนี้สร้างความอิ่มเอมใจกับฝั่งของผู้ให้ และสร้างความประทับใจให้ผู้รับได้มากเลยทีเดียว

 

การร่วมมือกันในครั้งนี้จะเป็นก้าวเล็ก ๆ ในการสร้างสังคมแห่ง “การให้” และจะมีก้าวต่อไป “เป็นการให้ไม่มีที่สิ้นสุด”

 

เพื่อน ๆ สามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือสังคมได้เช่นเดียวกัน โดยการบริจาคทุนทรัพย์ และส่งต่อสิ่งของเหลือใช้ตามความต้องการของมูลนิธิ สามารถติดต่อได้ที่

 

มูลนิธิกระจกเงา
เลขที่ 191 ซอย วิภาวดีรังสิต 62 แยก 4-7 แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ติดต่อสอบถาม โทร 061-909-1840 หรือ Facebook มูลนิธิกระจกเงา 

 

มูลนิธิบ้านนกขมิ้น
89 ซอยเสรีไทย17 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อสอบถาม โทร 02-375-6497, 02-375-2455 หรือ Facebook มูลนิธิบ้านนกขมิ้นมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
15/1 หมู่ 1 ซ.พระมหาการุณย์ 25 ถ.ติวานนท์ -ปากเกร็ด 56 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ติดต่อสอบถาม โทร 02-584-4896, 02-961-5360 หรือ Facebook มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ

tags : thinknet csr กิจกรรมเพื่อสังคม framelesscanvas กรอบลอย handmade มูลนิธิกระจกเงา มูลนิธิบ้านนกขมิ้น มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ thinknet design studioติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email