tags #ค้นหาชื่อเฉพาะ

ค้นหาชื่อเฉพาะง่ายนิดเดียว โดย ในบทความนี้จะอธิบายถึงการทำดัชนีของข้อมูลที่เป็นชื่อเฉพาะ โดยใช้เทคนิค Ngram และ TF-IDF เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email