tags #tfidf

ค้นหาชื่อเฉพาะง่ายนิดเดียว โดย ในบทความนี้จะอธิบายถึงการทำดัชนีของข้อมูลที่เป็นชื่อเฉพาะ โดยใช้เทคนิค Ngram และ TF-IDF เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา

วิธีง่ายๆ ในการค้นเนื้อหา หรือข้อความด้วย elasticsearch ด้วยเทคนิคที่ชื่อว่า TF-IDFติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email