ทำความเข้าใจการโพสต์ภาพใน Facebook โพสต์อย่างไรให้ได้ดั่งใจแบบคนอื่นเขา

ทำความเข้าใจการโพสต์ภาพใน Facebook โพสต์อย่างไรให้ได้ดั่งใจแบบคนอื่นเขา
06/02/19   |   29.7k   |  

การโพสต์รูปภาพใน Facebook ให้พอดี และสวยแบบคนอื่นเขา ทำได้ไม่ยากเพียงเข้าใจเงื่อนไขบางอย่างก็สามารถออกแบบภาพ ถ่ายภาพ จัดแสง หามุมกล้อง เพื่อนำรูปภาพไปโพสต์ได้อย่างใจต้องการได้แล้ว เร่ิมอธิบายตั้งแต่การโพสต์ภาพตั้งแต่ 1 ภาพไปจนถึงการโพสต์ Album ดังนี้

Facebook photo/VDO

 

การโพสต์รูปภาพต่างๆใน Facebook การที่จะได้มาซึ่งภาพที่พอดี และสวยงานอย่างใจต้องการนั้น จะมีเทคนิคการโพสต์เล็กๆ น้อยๆ แค่ทำตามก็จะได้ภาพอย่างใจต้องการ

การโพสต์รูปภาพ และ VDO ใน Facebook ปัจจุบัน ค่อนข้างจะเปิดกว้าง โพสต์ขนาดไหนก็ได้ จะแสดงผลขนาดตามที่โพสต์ อัตราส่วนส่วนใหญ่ที่พอเห็นคือ 1:1, 3:2 และ 2:3 โดยจะแสดงผลทั้งหมดของภาพแบบไม่มีการครอบตัดรูปภาพ ซึ่งการแสดงผลดังกล่าวคือการโพสต์รูปภาพเพียง 1 ภาพ ถ้าโพสต์ตั้งแต่ 2 ภาพขึ้นไป การแสดงผลก็จะเปลี่ยนไปตามอัตราส่วน

Facebook photo album

การโพสต์รูปภาพแบบ Album อัตราส่วนของภาพมีผลอย่างมากต่อการแสดงผล และความพอดีของรูปภาพ จึงต้องอาศัยเทคนิคบางอย่างในการโพสต์ ดังนี้

 

แบบที่ 1

 • การโพสต์รูปภาพแบบอัตรส่วน  2:1 หรือ 3:2 (ภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอน) ในขนาดที่เท่ากัน 2 ภาพ ภาพจะโดนครอบตัดรูปภาพบางส่วน

 

แบบที่ 2

 • การโพสต์รูปภาพแบบอัตรส่วน 1:2 หรือ 2:3 (ภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้ง) ในขนาดที่เท่ากัน 2 ภาพ ภาพจะโดนครอบตัดรูปภาพบางส่วน

 

แบบที่ 3

 • การโพสต์รูปภาพแบบอัตรส่วน 1:1 (ภาพสี่เหลี่ยมจตุรัส) ในขนาดที่เท่ากัน 2 ภาพ

 • การโพสต์รูปภาพแบบอัตรส่วน 1:2 หรือ 2:3 (ภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้ง) ในภาพที่ 1 และ อัตราส่วน 1:1 (ภาพสี่เหลี่ยมจตุรัส) หรือ 3:2  (ภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอน) ในภาพที่ 2 และภาพจะโดนครอบตัดรูปภาพบางส่วน

แบบที่ 4

 • การโพสต์รูปภาพแบบอัตรส่วน 3:2 (ภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอน) ในขนาดที่เท่ากัน 3 ภาพ ภาพจะโดนครอบตัดรูปภาพบางส่วน

 • การโพสต์รูปภาพแบบอัตรส่วน 3:2 (ภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอน) ในภาพที่ 1 และอัตราส่วน 2:1 (ภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอน) ในภาพที่ 2 และ 3 ภาพจะโดนครอบตัดรูปภาพบางส่วน

 

แบบที่ 5

 • การโพสต์รูปภาพแบบอัตรส่วน 1:1 (ภาพสี่จตุรัส) ในขนาดที่เท่ากัน 4 ภาพ ภาพจะโดนครอบตัดรูปภาพบางส่วน

 

แบบที่ 6

 • การโพสต์รูปภาพแบบอัตรส่วน 1:1 (ภาพสี่จตุรัส) ในขนาดที่เท่ากัน 3 ภาพ ภาพจะโดนครอบตัดรูปภาพบางส่วน

 • การโพสต์รูปภาพแบบอัตรส่วน 2:1 (ภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอน) ในภาพที่ 1 และอัตราส่วน 1:1 (ภาพสี่จตุรัส) ในภาพที่ 2 และ 3 ภาพจะโดนครอบตัดรูปภาพบางส่วน

แบบที่ 7

 • การโพสต์รูปภาพแบบอัตรส่วน 3:2 (ภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอน) ในขนาดที่เท่ากันตั้งแต่ 5 ภาพขึ้นไป ภาพจะโดนครอบตัดรูปภาพบางส่วน

 • การโพสต์รูปภาพแบบอัตรส่วน 3:2 (ภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอน) ในภาพที่ 1 อัตราส่วน 1:1 (ภาพสี่จตุรัส)ในภาพที่ 2,3,4 โดยภาพใน Album ตั้องโพสต์ตั้งแต่ 5 ภาพขึ้นไป ภาพจะโดนครอบตัดรูปภาพบางส่วน

 • การโพสต์รูปภาพแบบอัตรส่วน 3:2 (ภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอน) ในภาพที่ 1 อัตราส่วน 2:3 (ภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้ง) ในภาพที่ 2 และภาพที่ 3,4 อัตราส่วน 3:2 (ภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอน) หรือ 1:1 (ภาพสี่จตุรัส)โดยภาพใน Album ตั้องโพสต์ตั้งแต่ 5 ภาพขึ้นไป ภาพจะโดนครอบตัดรูปภาพบางส่วน

 

แบบที่ 8

 • การโพสต์รูปภาพแบบอัตรส่วน 2:3 (ภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้ง) ในขนาดที่เท่ากันตั้งแต่ 5 ภาพขึ้นไป ภาพจะโดนครอบตัดรูปภาพบางส่วน

 • การโพสต์รูปภาพแบบอัตรส่วน 2:3 (ภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้ง)ในภาพที่ 1อัตราส่วน 1:1 (ภาพสี่จตุรัส)ในภาพที่ 2,3,4 โดยภาพใน Album ตั้องโพสต์ตั้งแต่ 5 ภาพขึ้นไป ภาพจะโดนครอบตัดรูปภาพบางส่วน

 • การโพสต์รูปภาพแบบอัตรส่วน 2:3 (ภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้ง)ในภาพที่ 1อัตรส่วน 3:2 (ภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอน)ในภาพที่ 2 และภาพที่ 3,4 อัตราส่วน  2:3 (ภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้ง)หรือ 1:1 (ภาพสี่จตุรัส)โดยภาพใน Album ตั้องโพสต์ตั้งแต่ 5 ภาพขึ้นไป ภาพจะโดนครอบตัดรูปภาพบางส่วน


แบบที่ 9

 

 • การโพสต์รูปภาพแบบอัตรส่วน 3:2 (ภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอน) ในขนาดที่เท่ากันตั้งแต่ 5 ภาพขึ้นไป ภาพจะโดนครอบตัดรูปภาพบางส่วน

 • การโพสต์รูปภาพแบบอัตรส่วน 1:1 (สี่เหลี่ยมจตุรัส) หรือ อัตราส่วน 2:3 (ภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้ง) ในภาพที่ 1,2 อัตราส่วน 3:2 (ภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอน) ในภาพที่ 3,4 และ 5 โดยภาพใน Album ต้องโพสต์ตั้งแต่ 5 ภาพขึ้นไป ภาพจะโดนครอบตัดรูปภาพบางส่วน

 • การโพสต์รูปภาพแบบอัตรส่วน 3:2 (ภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอน) ในภาพที่ 1,2,4 และ แต่ในรูปที่ 5 อัตราส่วน 1:1 (สี่เหลี่ยมจตุรัส) หรือ 2:3 (ภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้ง) โดยภาพใน Album ต้องโพสต์ตั้งแต่ 5 ภาพขึ้นไป ภาพจะโดนครอบตัดรูปภาพบางส่วน

แบบที่ 10

 • การโพสต์รูปภาพแบบอัตรส่วน 1:1 (สี่เหลี่ยมจตุรัส) ในขนาดที่เท่ากันตั้งแต่ 5 ภาพขึ้นไป ภาพจะโดนครอบตัดรูปภาพบางส่วน

 • การโพสต์รูปภาพแบบอัตรส่วน 3:2 (ภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอน) ในภาพที่ 1,2  และภาพที่ 3,4 อัตราส่วน 2:3 (ภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้ง)หรือ 1:1 (ภาพสี่จตุรัส)โดยภาพใน Album ตั้องโพสต์ตั้งแต่ 5 ภาพขึ้นไป ภาพจะโดนครอบตัดรูปภาพบางส่วน

ถ้าเข้าใจอัตราส่วนการแสดงผลที่ Facebook กำหนดก็จะสามารถออกแบบการโพสต์รูปแบบที่เราต้องการได้อย่าใจต้องการ แต่ก็อย่าลืม Update Template Facebook ในทุกๆปี เพราะมักจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆ ตามการใช้งานของ User ดูตัวอย่างการโพสต์ภาพ

 

tags : facebook facebook size facebook photo facebook photo size 2019ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email