กว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการศึกษาจาก THiNKNET

กว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการศึกษาจาก THiNKNET
05/10/20   |   3.2k   |  

“วัยเด็ก” เป็นช่วงเวลาสำคัญในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ การมีสื่อการสอนไว้ที่บ้านจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจไม่น้อย เพราะนอกจากจะได้ส่งเสริมการเรียนรู้ของลูกแล้ว พ่อแม่ยังได้ใช้เวลาเพื่อสังเกตพฤติกรรมของเขาว่าชอบหรือไม่ชอบอะไร ถนัดทางไหน และสนใจอะไรเป็นพิเศษ เพราะช่วงวัยนี้เป็นช่วงที่สมองของเด็กมีพัฒนาการเต็มที่ ทำให้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อรู้ความถนัดของลูกแล้วพ่อแม่จะได้ส่งเสริมเขาให้ถูกด้านและช่วยพัฒนาให้ลูกก้าวหน้าได้

 

 

School Board ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ชุดไดโนเสาร์

 

ด้วยเหตุนี้ THiNKNET ในฐานะผู้เชี่ยวชาญในด้านการทำแผนที่และมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพ ปัจจุบันเราจึงได้พัฒนาสื่อการสอนที่มีความสวยงามและประโยชน์ใช้สอยที่มากกว่าเดิม ภายใต้แนวคิด “ความสวยงามและความรู้ ต้องควบคู่ไปด้วยกัน” เราจึงได้สอดแทรกความรู้และความถูกต้องของข้อมูลไว้ในผลิตภัณฑ์ของเราทุกชิ้น โดยผลิตภัณฑ์ของเราได้ผ่านการดีไซน์และค้นคว้าข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ ทำให้มีทั้งความสวยงาม รายละเอียดของข้อมูลที่ถูกต้อง และยังออกแบบให้เข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อน พร้อมแบ่งประเภทเนื้อหาให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็ก  แบ่งเป็น 4 หมวดคือ หมวดวิทยาศาสตร์ หมวดภาษาและการสื่อสาร หมวดคณิตศาสตร์ และหมวดสังคมศึกษา

 

หมวดวิทยาศาสตร์ 

เหมาะสำหรับเด็กในช่วงอายุ 9-17 ปี เนื้อหาน่าสนใจประกอบไปด้วย

อวัยวะภายในของมนุษย์ขั้นพื้นฐาน 3 ภาษา

สำหรับเด็กช่วงประถมศึกษาตอนปลาย อายุ 9-11 ปี สื่อการเรียนรู้แสดงอวัยวะภายในร่างกายมนุษย์แบบ 3 ภาษา ไทย อังกฤษ และจีน ด้วยภาพประกอบสีสันสดใส เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องคำศัพท์พร้อมกับทำความรู้จักร่างกายของตนเองไปด้วยได้ในสื่อการเรียนรู้รูปแบบเดียว

 

School Board อวัยวะภายในของมนุษย์ขั้นพื้นฐาน 3 ภาษา

 

สื่อการสอนชั้นของโลก

สำหรับมัธยมศึกษาตอนต้น อายุ 12-14 ปี แสดงข้อมูลพื้นฐานของโครงสร้างโลก และชั้นบรรยากาศ พร้อมคำบรรยายภาพสวยงามเข้าใจง่าย เหมาะกับใช้ประกอบการเรียนรู้ และทำความรู้จักโลกที่เป็นเหมือนบ้านของมนุษยชาติแห่งนี้ โดยทำการออกแบบมาในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ

 

School Roll-Up Sticker สื่อการสอนชั้นของโลก 2 มิติ

 

สื่อการสอนระบบสุริยะ

สำหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15-17 ปี สื่อการสอนระบบสุริยะแสดงข้อมูลทั่วไปของดาวเคราะห์ เกร็ดความรู้ และเหตุการณ์สำคัญของการศึกษาอวกาศ พร้อมคำบรรยายภาษาไทยแบบเข้าใจง่าย

 

School Board สื่อการสอนระบบสุริยะ

 

ตารางธาตุ

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอายุ 15 – 17 ปี สื่อการเรียนรู้เรื่องตารางธาตุ 2 ภาษา ไทยและอังกฤษ รวบรวมธาตุต่าง ๆ ไว้อย่างเป็นหมวดหมู่ ช่วยให้จำง่ายขึ้น ด้วยรูปแบบที่ทันสมัย สะอาดตา ออกแบบอย่างสวยงาม 3 ดีไซน์ ตามความชอบ คือ ตารางธาตุวินเทจ ตารางธาตุสีเทา และตารางธาตุสีกรม

 

School Roll-Up Canvas ตารางธาตุวินเทจ

 

หมวดภาษาและการสื่อสาร 

เหมาะสำหรับเด็กในช่วงอายุ 3 - 8 ปี เนื้อหาน่าสนใจประกอบไปด้วย

พยัญชนะไทย

สำหรับเด็กช่วงปฐมวัยอายุ 3-5 ปี สื่อการเรียนรู้พยัญชนะไทยแบ่งสีตามอักษร 3 หมู่ เสียงสูง กลาง ต่ำ พร้อมเส้นประแสดงวิธีการเขียน และคำอ่าน 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ ด้วยภาพประกอบสีสันสดใสสวยงาม 4 แบบ ได้แก่ แบบพาสเทล แบบขาวพาสเทล แบบสนามหญ้า และแบบป่าไม้ กระตุ้นพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กช่วงปฐมวัยได้เป็นอย่างดี

School Roll-Up Sticker พยัญชนะไทย ฝึกอ่าน-เขียน: พาสเทล

 

ตัวอักษรภาษาอังกฤษ

สำหรับเด็กช่วงปฐมวัยอายุ 3-5 ปี สื่อการเรียนการสอนตัวอักษรภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน-เขียนตัวอักษร เสริมความจำด้วยคำศัพท์ง่าย ๆ และภาพประกอบสีสันสวยงาม 2 ดีไซน์ ได้แก่ดีไซน์ปกติ และชุดไดโนเสาร์ พร้อมเส้นประแสดงวิธีการเขียน

School Roll-Up Sticker ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ชุดไดโนเสาร์

 

เครือญาติของฉัน

สำหรับเด็กช่วงประถมศึกษาตอนต้นอายุ 6-8 ปี สื่อการเรียนการสอนผังเครือญาติ 3 ภาษา (ไทย อังกฤษ และจีน) เพื่อพัฒนาความเข้าใจการเรียงลำดับเครือญาติของเด็ก ๆ นำเสนอด้วยภาพประกอบสีสันสดใสสวยงาม ออกแบบมา 2 รูปแบบได้แก่ แบบต้นไม้ และแบบหมู่บ้าน กระตุ้นพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กช่วงประถมศึกษาตอนต้น

School Roll-Up Canvas เครือญาติของฉัน 3 ภาษา: หมู่บ้าน

 

7 วัน 12 เดือน

สำหรับเด็กช่วงปฐมวัย อายุ 3-5 ปี สื่อการเรียนรู้แสดงคำศัพท์วันและเดือนพร้อมคำอ่าน 3 ภาษา (ไทย-อังกฤษ-จีน) มีที่ว่างให้เขียนวันที่ในแต่ละวันอย่างชัดเจน มาพร้อมสีสันสดใสสวยงาม เหมาะสำหรับการกระตุ้นพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก

School Board 7 วัน 12 เดือน 3 ภาษา

 

หมวดคณิตศาสตร์

เหมาะสำหรับเด็กในช่วงอายุ 3-8 ปี 

ตัวเลขและจำนวนนับ

สำหรับเด็กช่วงปฐมวัย อายุ 3-5 ปี สื่อการเรียนรู้เรื่องตัวเลขและจำนวนนับ 3 ภาษา (ไทย-อังกฤษ-จีน) พร้อมเลขไทย เลขอารบิก และคำอ่านในแต่ละภาษา เหมาะสำหรับกระตุ้นพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก เข้าใจง่ายด้วยภาพประกอบสีสันสดใสสวยงาม ออกแบบมา 2 ดีไซน์ ได้แก่ แบบลูกอม และแบบสัตว์น้ำ

School Roll-Up Sticker ตัวเลขและจำนวนนับ 3 ภาษา: สัตว์น้ำ

 

รูปทรงต่าง ๆ รอบตัวเรา

สำหรับเด็กประถมศึกษาตอนต้น อายุ 6-8 ปี สื่อการเรียนรู้เรื่องรูปทรงกับสิ่งของรอบตัว แสดงคำศัพท์ 3 ภาษา (ไทย-อังกฤษ-จีน) เหมาะสำหรับการเสริมทักษะทางด้านภาษา และกระตุ้นพัฒนาการของเด็ก พร้อมภาพสีสันสดใสสวยงาม

School Roll-Up Canvas รูปทรงต่าง ๆ รอบตัวเรา 3 ภาษา

 

หมวดสังคมศึกษา 

เหมาะสำหรับเด็กในหลากหลายช่วงวัย

แผนที่ชุดรัฐกิจ

แผนที่ 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ แสดงชื่อประเทศ ชื่อเมืองหลวง มหาสมุทร อ่าว และทะเลสำคัญ ตลอดจนอาณาเขตติดต่อกันของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยเนื้อหาแบ่งเป็น

 

 

 

 

 

 

 

 

School Roll-Up Canvas แผนที่ชุดรัฐกิจประเทศไทย

 

แผนที่ชุดกายภาพ

แผนที่ 2 ภาษา แสดงค่าความสูงของพื้นที่ และความลึกของน้ำทะเลโดยการจำแนกสีตามค่าความสูง รวมไปถึงเทือกเขา มหาสมุทรสำคัญ ขอบเขตการปกครองของแต่ละประเทศ ชื่อประเทศ ชื่อเมืองหลวง เมืองสำคัญ และอาณาเขตติดต่อกันของประเทศต่าง ๆ เนื้อหาแบ่งออกเป็น

 

 

 

 

 

 

 

 

School Board แผนที่ชุดกายภาพโลก 2 ภาษา

 

แผนที่ประวัติศาสตร์

แผนที่ประวัติศาสตร์แสดงเขตการปกครอง ชื่อเมือง ชื่ออาณาจักรและอาณาเขตติดต่อกับอาณาจักรโดยรอบ แบ่งเป็น 

 

School Roll-Up Sticker แผนที่ประวัติศาสตร์ไทยแสดงประวัติการเสียดินแดน

 

 

แผนที่โลกและธงชาติ 2 ภาษา

แสดงประเทศ ธงชาติ ชื่อเมืองหลวงต่าง ๆ 193 ประเทศ พร้อมรายละเอียดของข้อมูลเป็น 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) โดยแบ่งสีแยกตามทวีป

 

 

School Roll-Up Canvas แผนที่โลกและธงชาติ ฉบับ 2 ภาษา

 

นอกจากนี้ยังผลิตเนื้อหาอื่น ๆ ออกมาอีกเรื่อย ๆ โดยเริ่มต้นจาก สื่อการสอนชุดวิวัฒนาการการสื่อสารสำหรับมัธยมศึกษาตอนต้น อายุ 12-14 ปี ประกอบด้วยข้อมูลเรื่องการสื่อสารที่เกิดขึ้นในแต่ละยุค มี 2 รูปแบบด้วยกันคือ สีแดง และสีทอง

 

Roll-Up Canvas วิวัฒนาการการสื่อสาร: ทอง

 

ทั้งหมดถูกดีไซน์ออกมาเป็น 4 รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น School Roll-Up Paper, School Roll-Up Sticker, School Roll-Up Canvas และ School Board ให้เลือกสรรให้เหมาะกับการใช้งาน

 

School Roll-Up Paper / Roll-Up Sticker

ออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่ง่าย ในราคาที่จับต้องได้ ซึ่ง School Roll-Up Paper ถูกดีไซน์มาในลักษณะของสื่อการเรียนการสอนที่สามารถม้วนเก็บได้ในกระบอก ทำให้สะดวกต่อการพกพาและจัดเก็บ ทั้งยังสามารถเขียน-ลบ ด้วยปากกาไวท์บอร์ดทั่วไปได้อีกด้วย

 

School Roll-Up Paper / Roll-Up Sticker

 

School Roll-Up Canvas

สื่อการเรียนการสอนชนิด Roll-Up พิมพ์บนผืนผ้าแคนวาส ที่มาพร้อมสีสันสวยงาม จุดเด่นของรูปแบบนี้คือการพิมพ์ด้วยระบบดิจิทัล ลงบนผ้าแคนวาสคุณภาพสูง มีความคมชัด และเก็บรายละเอียดได้ทุกอณู มาพร้อมกับด้ามจับที่ทำจากไม้สักชั้นดี อีกทั้งกันละอองน้ำได้โดยที่หมึกไม่ละลายไปกับน้ำ และทนทานเป็นพิเศษอีกด้วย

 

School Roll-Up Canvas

 

School Board

สื่อการเรียนการสอนซึ่งมาพร้อมกับกระดานไวท์บอร์ด ที่เขียน-ลบได้ทั้งสองด้าน เคลื่อนย้ายได้ง่าย โครงสร้างทนทานแข็งแรง น้ำหนักเบา และยังสามารถติดแม่เหล็กเพื่อทำให้สะดวกต่อการเรียนรู้มากขึ้นอีกด้วย

 

School Board

 

ผลิตภัณฑ์เพื่อการศึกษาของเรายังได้รับการการันตีด้วยการใช้งานจากผู้ใช้งานจริง เช่น โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” St. Andrews Samakee International School และโรงเรียนอื่น ๆ ในอีกกว่า 6 จังหวัดรอบกรุงเทพมหานคร ทำให้มั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้

 

THiNKNET Design Studio มีผลิตภัณฑ์มากมายให้เลือกสรรไม่ว่าจะเป็น สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ แผนเพื่อการวางแผนธุรกิจ รวมถึงหนังสือคู่มือท่องเที่ยว "เที่ยว ล่า สุด" หนังสือท่องเที่ยวที่ออกตามล่าหาความเป็นที่สุดในทุก ๆ การเดินทาง

 

ซื้อสินค้าสื่อการเรียนรู้อื่น ๆ แผนที่เพื่อการตกแต่ง และหนังสือคู่มือท่องเที่ยวได้ ที่นี่
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Line : @thinknetdesign
Tel: 02 353 6900

 

tags : content thinknet ผลิตภัณฑ์เพื่อการศึกษา school product thinknet maps thinknet design studioติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email