THiNKNET ร่วมกับพันธมิตร Pulse Science และ AtGenes ส่ง TCRT รับรางวัล Prime Minister Award

THiNKNET ร่วมกับพันธมิตร Pulse Science และ AtGenes ส่ง TCRT รับรางวัล Prime Minister Award
22/09/21   |   1.1k   |  

วันที่ 15 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา Thailand CO Response Team หรือ TCRT ที่เกิดจากความร่วมมือของ 3 องค์กรได้แก่ บริษัท ทิงค์เน็ต จำกัด, บริษัท พัลซ ไซเอนซ์ จำกัด และบริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด ได้รับรางวัล Prime Minister Award: Innovation for Crisis เป็นรางวัลที่มอบให้กับบริการ หรือผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือประเทศไทยในช่วงที่เกิดภาวะวิกฤติ โดยมี ศ.ดร.นพ.วิปร วิประกษิต จากบริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด เป็นตัวแทนจาก TCRT ขึ้นรับรางวัลจากศาสตราจารย์พิเศษ ดร. อเนก เหล่าธรรมทัศน์ ในงาน STARTUP THAILAND x INNOVATION THAILAND EXPO 2021 (SITE 2021) ที่จัดขึ้นโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
 

 


 

 

Thailand CO Response Team หรือ TCRT เกิดจากความร่วมมือของ 3 องค์กรได้แก่ บริษัท ทิงค์เน็ต จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการข้อมูล, บริษัท พัลซ ไซเอนซ์ จำกัด ผู้นำเข้าและผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ และบริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด ผู้ให้บริการการตรวจพันธุกรรมในระดับสูง โดยนำความถนัดของแต่ละองค์กรมาร่วมมือกันเพื่อพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่จะเข้ามาบรรเทาการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19  

 


 

 

TCRT ประกอบไปด้วย TCRT Platform และรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย (Biosafety Mobile Unit) โดย TCRT Platform ช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลทั้งในเรื่องการเข้ารับการตรวจและรายงานผลให้กับผู้เข้ารับการตรวจ TCRT จะเชื่อมต่อข้อมูลของฝั่งเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการการตรวจกับฝั่งผู้เข้ารับการตรวจเข้าด้วยกัน รองรับการแจ้งผลตรวจได้ทั้งการตรวจแบบหาสารพันธุกรรมของไวรัส (RT-PCR) หรือเก็บตัวอย่างด้วยวิธีแยงจมูกด้วยสำลีพันไม้ (SWAB) วิธีการตรวจหาแอนติเจน (Antigen) หรือ RT-LAMP และวิธีการใช้ชุดตรวจภูมิคุ้มกัน หรือแอนติบอดี้ (Antibody) โดยทำงานร่วมกับรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย (Biosafety Mobile Unit) เป็นนวัตกรรมที่พัฒนาจากตู้ชีวนิรภัยที่นำไปติดตั้งอยู่บนด้านหลังรถกระบะดัดแปลงแบบตอนเดียว ทำให้เคลื่อนที่ไปเก็บตัวอย่างในชุมชนเพื่อนำกลับมาตรวจที่ห้องปฏิบัติการได้สะดวก ไม่ว่าจะเป็นการเก็บตัวอย่างทั้งการตรวจหา COVID-19 

 

tags : tcrt tcrt platform รถตรวจโควิด-19 รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย โควิด-19 covid-19 รางวัลติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email