TCRT Platform และรถตรวจโควิดปลอดเชื้อนวัตกรรมจาก THiNKNET

TCRT Platform และรถตรวจโควิดปลอดเชื้อนวัตกรรมจาก THiNKNET
22/07/20   |   4.7k   |  

จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ทำให้คนทั่วโลกได้รับผลกระทบจากวิกฤตินี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ภาครัฐและเอกชนต่างก็นำความสามารถของตัวเองออกมาใช้อย่างเต็มความสามารถ เพื่อบรรเทาวิกฤติการนี้ให้เบาบางลงไปได้มากที่สุด THiNKNET เองในฐานะที่เราเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องเทคโนโลยี และการบริหารจัดการข้อมูลร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ ได้แก่ บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด, บริษัท พัลซ ไซเอนซ์ จำกัด ที่ต่างก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ พัฒนา Thailand CO Response Team หรือ TCRT Platform รวมถึงรถตรวจโควิดปลอดเชื้อ (TCRT COVID Free Unit) และตู้เก็บตัวอย่างชีวนิรภัย (Biosafety Mobile Booth) ขึ้นมา

 

 

TCRT เป็น Platform ถูกออกแบบมาใช้งานร่วมกับรถตรวจโควิดปลอดเชื้อ (TCRT COVID Free Unit) เป็นบริการในการออกตรวจหาเชื้อ COVID-19 นอกสถานที่ ผู้ที่สนใจอยากจะเข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ไม่ต้องเสี่ยงเดินทางไปแออัดรอตรวจที่โรงพยาบาล แต่รถตรวจโควิดปลอดเชื้อ (TCRT COVID Free Unit) จะเดินทางไปเก็บเชื้อในบริเวณที่คุณสะดวก โดยใช้ TCRT Platform ช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลทั้งในเรื่องการเข้ารับการตรวจและรายงานผลให้กับผู้เข้ารับการตรวจ TCRT นี้จะเชื่อมต่อข้อมูลของฝั่งของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการการตรวจกับฝั่งผู้เข้ารับการตรวจเข้าด้วยกัน

 

 

พูดง่าย ๆ ว่า เมื่อคุณอยากตรวจ COVID-19 ใช้ TCRT Platform ลงทะเบียน เราก็จะเดินทางไปหาคุณถึงที่ แล้วผลการตรวจก็จะส่งตรงถึงคุณเลยผ่าน Platform ที่คุณใช้ลงทะเบียนโดยที่คุณไม่ต้องออกเดินทางไปไหนเลย

 

Thailand CO Response Team หรือ TCRT Platform ประกอบไปด้วย 4 ส่วนคือ

 

  1. TCRT Application สำหรับผู้รับการตรวจ

  2. เว็บไซต์สำหรับผู้รับการตรวจ

  3. TCRT Application สำหรับเจ้าหน้าที่

  4. เว็บไซต์ Back Office สำหรับเจ้าหน้าที่

 

1. TCRT Application สำหรับผู้รับการตรวจ

 

 

TCRT Application สำหรับผู้รับการตรวจ เป็น Application ที่จะอำนวยความสะดวกในการเข้ารับการตรวจ ผู้ใช้งานจะใช้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนล่วงหน้าเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในขั้นตอนการลงทะเบียนข้อมูลต่าง ๆ เมื่อเข้ารับการตรวจก็จะใช้แค่ QR Code ที่ได้จาก Application ให้เจ้าหน้าที่สแกนเพื่อยืนยันตัวตนเท่านั้น ช่วยลดขั้นตอนการกรอกข้อมูลของเจ้าหน้าที่ และเข้ารับการตรวจได้เร็วขึ้น

 

Application นี้ยังเป็นสื่อกลางให้เจ้าหน้าที่แจ้งความคืบหน้าและรายงานผลการตรวจให้ผู้เข้ารับการตรวจโดยตรงด้วย Application ยังมีระบบ Tracking สำหรับเก็บข้อมูลการเดินทางของผู้ใช้ Application ทำให้เราสามารถทราบได้ว่าในช่วงเฝ้าระวังนี้เราเดินทางไปที่ไหนมาบ้าง กรณีที่ผู้เข้ารับการตรวจติดเชื้อไวรัส COVID-19 ขึ้นมา ก็สามารถแจ้งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทำการสำรวจตัวเองได้ง่ายขึ้น

 

สามารถดาวน์โหลด Application สำหรับผู้รับการตรวจได้ที่

Google Play Store หรือ Huawei AppGallery

 

2. เว็บไซต์สำหรับผู้รับการตรวจ

 

ในกรณีที่ผู้เข้ารับการตรวจไม่สะดวกที่จะใช้ Mobile Application ทางเจ้าหน้าที่จะเตรียม QR CODE ให้ผู้เข้ารับการตรวจสามารถ Scan เพื่อไปใช้ในงานในส่วนเว็บไซต์ https://patient.tcrt.in.th/ ได้ ซึ่งสามารถเข้าลงทะเบียนเป็นผู้เข้ารับการตรวจ และเมื่อได้ทำการตรวจแล้วอยากจะติดตามผลก็สามารถเข้าใช้งานได้ผ่านเว็บไซต์นี้เช่นเดียวกัน

 

3. TCRT Mobile Application สำหรับเจ้าหน้าที่

 

 

TCRT Application สำหรับเจ้าหน้าที่ เป็น Application สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเชื่อมข้อมูลของผู้เข้ารับการตรวจเข้ากับฐานข้อมูลของเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะบริหารจัดการข้อมูลด้วยเว็บไซต์ของเจ้าหน้าที่ต่อไป

  • ในกรณีที่ผู้เข้ารับการตรวจมีการใช้งานและลงทะเบียนข้อมูลใน Application สำหรับผู้รับการตรวจ เจ้าหน้าที่จะใช้ Application สำหรับเจ้าหน้าที่ ในการยืนยันการผู้เข้ารับการตรวจผ่าน QR Code ที่ได้รับจากผู้รับการตรวจ

  • ในกรณีที่ผู้เข้ารับการตรวจไม่ได้ใช้งาน Application สำหรับผู้รับการตรวจ เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ลงทะเบียนและยืนยันตัวให้ผู้เข้ารับการตรวจผ่าน Application สำหรับเจ้าหน้าที่

เมื่อทำการเชื่อมข้อมูลของผู้เข้ารับการตรวจเข้ากับฐานข้อมูลแล้ว Application สำหรับยังใช้ในการสั่งพิมพ์ Barcode รหัสชุดทดสอบที่จะใช้ในการติดกับอุปกรณ์ชุดตรวจ เพื่อให้ข้อมูลในชุดตรวจตรงกับข้อมูลของผู้รับการตรวจ นอกจากนี้ยังใช้ในการแจ้งความคืบหน้าและรายงานผลตรวจให้กับผู้รับการตรวจทราบอีกด้วย

 

4. เว็บไซต์ Back Office สำหรับเจ้าหน้าที่

 

เว็บไซต์ Back Office เข้าใช้งานได้ที่ https://officer.tcrt.in.th/ สำหรับเจ้าหน้าที่มีหน้าที่สำหรับการการจัดการข้อมูล ทั้งในส่วนของผู้เข้ารับการตรวจและส่วนของข้อมูลเจ้าหน้าที่ ผู้ที่ใช้งานเว็บไซต์จะเป็นเจ้าหน้าที่จะเข้าใช้งานเมนูต่าง ๆ เพื่อเลือกดูข้อมูลผู้รับการตรวจ สถิติ หรือสถานะต่าง ๆ ได้ตามสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลที่ Administrator กำหนดให้

 

 

  • จัดการข้อมูลของเจ้าหน้าที่

เนื่องจากรายละเอียดและข้อมูลรวมถึงผลการตรวจของผู้เข้ารับการตรวจ เป็นข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถเปิดเผยให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนได้ เฉพาะผู้เกี่ยวข้องเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ Administrator จะเป็นผู้กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของเจ้าหน้าที่ แต่ Administrator จะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลผู้รับการตรวจได้ จะดูแลได้เฉพาะส่วนข้อมูลของเจ้าหน้าที่เท่านั้น

 

 

  • เข้าถึงข้อมูลผู้รับการตรวจ

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับสิทธิ์จะเข้าถึงข้อมูลผู้รับการตรวจได้โดยสามารถค้นหาหรือใช้งานเมนูต่าง ๆ เพื่อเลือกดูข้อมูลผู้รับการตรวจ แสดงสถิติและข้อมูลต่าง ๆ ในภาพรวม เช่น แสดงข้อมูลสถานะผู้รับการตรวจแยกตามเขตพื้นที่แต่ละจังหวัด แสดงประเภทหรือสถานะผู้รับการตรวจในมุมมองแผนที่แยกตามเขตจังหวัด ภาพรวมผู้ติดเชื้อ หรือจะดูข้อมูลแยกตามแต่ละประเภท เช่น เพศ อายุ แบบรายวันก็ได้ขึ้นอยู่กับสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลที่ได้รับจาก Administrator

 

 

 

 

  • แจ้งผลตรวจเป็นชุด

ปกติแล้วเจ้าหน้าที่สามารถแจ้งผลการตรวจให้กับผู้เข้ารับการตรวจเป็นรายคนผ่าน Application ของเจ้าหน้าที่ได้ ในเว็บไซต์นี้ยังสามารถแจ้งผลตรวจเป็นชุดตาม format ข้อมูลที่กำหนด ในรูปแบบไฟล์ .csv, .xlsx, .xls เพื่อนำข้อมูลไปจัดกระทำต่อได้อีกด้วย

 

Platform ทั้งหมดที่ TCRT สร้างขึ้น ก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการออกตรวจเก็บตัวอย่าง และอำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยให้กับผู้เข้ารับการตรวจให้มากที่สุด ซึ่งนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นทีม TCRT เองก็ยังคงมุ่งพัฒนาเพื่อให้ Platform ของเรามีประสิทธิภาพและตอบโจทย์การใช้งานของฝั่งผู้เข้ารับการตรวจและเจ้าหน้าที่เองมากขึ้นเรื่อย ๆ

 

นอกจาก TCRT Platform แล้ว THiNKNET ยังได้ช่วยพัฒนา รถตรวจโควิดปลอดเชื้อ (TCRT COVID Free Unit) และตู้เก็บตัวอย่างชีวนิรภัย (Biosafety Mobile Booth) ด้วยเช่นกัน

 

ตู้เก็บตัวอย่างชีวนิรภัย (Biosafety Mobile Booth) 

 

 

ห้องปลอดเชื้อนิรภัยสำหรับเก็บตัวอย่างจากผู้เข้ารับการตรวจเพื่อหาเชื้อ COVID-19 ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อติดตั้งไว้ที่บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด ให้บริการสำหรับผู้ที่สะดวกจะเดินทางไปตรวจที่ บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด ซึ่ง ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่าได้ผ่านการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการการตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

รถตรวจโควิดปลอดเชื้อ (TCRT COVID Free Unit)  

 

เป็นนวัตกรรมที่ได้ดัดแปลงตู้เก็บตัวอย่างชีวนิรภัยที่นำไปติดตั้งอยู่บนด้านหลังรถกระบะ ทำให้เคลื่อนที่ไปเก็บตัวอย่างเพื่อนำกลับมาตรวจที่ห้องปฏิบัติการได้สะดวก ไม่ว่าจะเป็นการเก็บตัวอย่างทั้งการตรวจหา COVID-19 ทั้งการเก็บตัวอย่างจากคอหอย (Nasopharyngeal Swab) หรือจากคอ (Throat Swab) หรือการเจาะเลือดจากปลายนิ้ว ในอนาคตก็สามารถจะเก็บตัวอย่างเชื้อชนิดอื่น ๆ เช่นกัน

 

 

TCRT Platform ร่วมกับรถตรวจโควิดปลอดเชื้อ (TCRT COVID Free Unit) เริ่มให้บริการกับออกตรวจ COVID-19 แล้ว อาทิ 

 

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารการอัปเดตเกี่ยวกับ TCRT ได้ที่ Facebook: TCRT กู้ภัย Covid-19 หรือที่เว็บไซต์ https://www.tcrt.in.th/

tags : thinknet tcrt tcrt platform covid-19 โควิด-19ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email