tags #tcrt platform

THiNKNET มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ สร้างความสะดวกสบาย ให้กับชีวิตคนในหลากหลายมิติ

"TCRT" Platform ที่ประกอบไปด้วยแอปพลิเคชัน TCRT สำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ป่วย เว็บไซต์สำหรับผู้ป่วย และเว็บไซต์ Back Office สำหรับเจ้าหน้าที่ กับระยะเวลาเพียง 21 วัน

การแข่งขันนัดพิเศษ New Normal Demonstration Match: Rayong Kick Off เป็นการแข่งขันเพื่อสาธิต และเป็นต้นแบบสำหรับการจัดการแข่งขันฟุตบอลในช่วง COVID-19

บริษัท ทิงค์เน็ต จำกัด, บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด, บริษัท พัลซ ไซเอนซ์ จำกัด ร่วมมือกันพัฒนา Thailand CO Response Teamติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email