Design Back Office ใครว่าง่าย

Design Back Office ใครว่าง่าย
06/02/19   |   7.9k

Back Office คืออะไร?
   ระบบที่ไว้จัดการข้อมูลต่างๆ ซึ่งอาจมีได้หลากหลายประเภท เช่น ระบบบัญชี, ระบบซื้อของ, ระบบโทรศัพท์เป็นต้น โดยระบบ Back Office นั้น มีหัวใจหลักๆก็คือ การใช้งานที่ง่ายแสนง่าย

แต่การ Design นั้น มันไม่ได้ง่ายเหมือนตอนใช้หน่ะสิ~

การ Design Back Office นั้น อาจดูเหมือนง่าย แต่แท้ที่จริงแล้ว ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด
   เพราะการที่จะ Design ออกมาได้แต่ละจุดนั้น ทาง UX/UI Designer และ PD (Product Development) ต้องทำการบ้านกันพอสมควรเลย อย่างเช่น ต้องไปเก็บ Requirement จาก User ที่ใช้งานจริงและต้องมาจัด Flow ใหม่ให้เข้าใจง่ายกว่าเดิม ซึ่งจากประสบการณ์ของผมนั้น การที่เราไม่เข้าใจ การทำงานของ User อาจทำให้ระบบนั้น ใช้งานยากกว่าเดิมก็เป็นได้
ต่อมาก็ถึงเวลาลงมือ Design แล้ว เย้! โดยหลักของผมคือ หลังจาก Design เสร็จ ก็ทำเหมือนว่าตัวเองเป็น User แล้วลองเล่นดู อะไรที่ลองเล่นแล้วไม่โอเค ก็ปรับจนเข้าใจได้ง่าย
เมื่อทาง Developer ได้ทำระบบเสร็จ ก็ถึงเวลาแล้วที่ User จะได้ลองเล่น ตื่นเต้นๆ
ซึ่งหลังจากที่ User ได้ลองเล่น อาจมี Feedback บ้าง เราก็เอาสิ่งๆนั้นมาลอง พิจารณาดูว่า ควรปรับจริงๆหรือเปล่า

 สิ่งที่ควรระวังในการออกแบบ Back Office
1. สี ไม่ควรมีสีสันมากเกินความจำเป็นและไม่ควรคุมโทนมากเกินไป เพราะจะทำให้ User มองยาก (หาไม่เจอ)
2. Standard ควรตั้ง Standard Design ให้เหมือนกันทั้งระบบ เช่น ปุ่ม, Textlink
3. การใช้งาน อย่าบิด Behavior ของ User มากเกินไป เพราะอาจจะทำให้ User สับสนได้


ระบบ Back Office ที่ทุกคนคิดว่าง่าย แต่แท้ที่จริงแล้ว การ Design อาจจะยากกว่าที่คิด~
 

tags : ux ui ux/ui design designer thinknet backofficeติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email