เสริมสร้างทักษะด้านภาษาของลูกน้อย ด้วยโปสเตอร์หัดอ่าน-เขียน

เสริมสร้างทักษะด้านภาษาของลูกน้อย ด้วยโปสเตอร์หัดอ่าน-เขียน
09/07/21   |   19.4k

ช่วงอายุ 3 – 5 ปี เป็นช่วงสำคัญที่ร่างกายและสมองกำลังพัฒนา ซึ่งพ่อแม่ ผู้ปกครองคือบุคคลสำคัญในการช่วยส่งเสริมพัฒนาการและเปิดโอกาสให้ลูก ๆ ได้ลงมือทำกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทุกคนจำเป็นต้องอยู่บ้านกันมากขึ้น ก็ใช้เวลาที่อยู่ด้วยกันเพิ่มขึ้นนี้มาช่วยกันพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของหนูน้อยให้เติบโตอย่างสมวัยสร้างเสริมพัฒนาการและเตรียมความพร้อม สำหรับการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น  

ทักษะทางภาษาเป็นหนึ่งในทักษะพื้นฐานที่เด็กปฐมวัยต้องเรียนรู้ซึ่งการเรียนรู้ภาษาช่วงเริ่มต้นของเด็กวัยนี้จะยังไม่สามารถคิดหรือเข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรมได้ ดังนั้นเราจึงมีเทคนิคการสอนการจดจำพยัญชนะภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ 3 ขั้นตอนอย่างง่าย ๆ มาฝากกัน  

 

  • ขั้นตอนที่แรก จดจำเสียงและภาพ เด็กในช่วงวัย 2-3 ปี การเรียนรู้ด้านภาษาจะเริ่มจากการฟังก่อนเป็นอันดับแรก การที่พ่อแม่ท่องพยัญชนะ ก-ฮ หรือตัวอักษร A-Z ให้ฟัง จะช่วยให้เด็กจดจำเสียงที่ได้ยินและท่องตามได้ โดยผู้ปกครองสามารถทำซ้ำ ๆ ทำวนไปทุกวัน วันละ 5 ตัว เช่น หากเราสอนพยัญชนะภาษาไทย ก-ฮ สัปดาห์แรกจะสอนตัว ก ข ฃ ค ฅ ในสัปดาห์ต่อไปก็จะสอน ฆ ง จ ฉ ช และก่อนที่จะเริ่มสอนพยัญชนะตัวใหม่ จะนำตัวพยัญชนะที่เคยสอนไปแล้วมาให้เด็ก ๆ ท่องซ้ำ เพื่อเป็นการทบทวนกันอีกรอบ  

  • ขั้นตอนที่สอง จดจำตัวพยัญชนะและเสียง ด้วยการชี้ที่พยัญชนะตัว ก แล้วให้ เด็ก ๆ พูดตามว่า กอ-ไก่ โดยใช้วิธีการสอนเช่นเดียวกับขั้นตอนแรก คือ สอนซ้ำ ๆ วันละ 5 ตัว สามารถใช้วิธีนี้ได้ทั้งพยัญชนะ ก-ฮ และตัวอักษร A-Z  

  • และขั้นตอนสุดท้าย เน้นการจดจำตัวพยัญชนะ เมื่อเด็ก ๆ สามารถจดจำ เสียง(ชื่อเรียกพยัญชนะ) และตัวพยัญชนะ ได้พอสมควรแล้ว ในขั้นสุดท้าย จะเพิ่มความยากด้วยการชี้ไปที่ตัวพยัญชนะแล้วอ่านไปพร้อม ๆ กันทีละตัว เช่น ก ข ฃ ค ฅ ทวนแบบนี้ไปเรื่อย ๆ จนครบทุกตัว ในแต่ละวันพ่อแม่อาจจะสลับการสอนเป็น พยัญชนะไทยบ้าง ตัวอักษรอังกฤษบ้าง และเพื่อไม่ให้เด็ก ๆ เบื่อกับการเรียนซ้ำไปซ้ำมา เป็นการสร้างความสนุกสนานได้เป็นอย่างดี เมื่อมีพื้นฐานในการจดจำตัวพยัญชนะระดับหนึ่งแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือการฝึกเขียนตัวพยัญชนะ ซึ่งพ่อแม่สามารถฝึกฝนลูกน้อยไปทีละลำดับได้อย่างง่าย ๆ เช่นกัน  

 

การพัฒนาการเขียนนอกจากจะเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อมือให้กับเด็ก ๆ แล้วก็ยังจะช่วยส่งเสริมทักษะทางภาษาให้กับเด็กปฐมวัย พ่อแม่สามารถเสริมสร้างทักษะการเขียนให้กับเด็กได้เองจากที่บ้าน ด้วยการให้เด็กเริ่มฝึกจากการเขียนชื่อของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นชื่อเล่น ชื่อจริง นามสกุล ทั้งชื่อที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือใช้สื่อการสอน เป็นเครื่องมือให้ลูกน้อยได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานมากขึ้นก็ได้ เพราะการเขียนชื่อเป็นเรื่องใกล้ตัวเด็ก เมื่อเขียนได้เด็กจะเกิดความภูมิใจและกระตุ้นความสนใจในการเขียนได้ดีที่สุด  

 

THiNKNET ในฐานะผู้เชี่ยวชาญในด้านการทำแผนที่และมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพ ปัจจุบันเราจึงได้พัฒนาสื่อการสอนที่มีความสวยงามและประโยชน์ใช้สอยที่มากกว่าเดิม เพื่อเครื่องมือช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ของลูกน้อย ให้เป็นเรื่องง่ายและน่าสนุกมากขึ้น 

 

โปสเตอร์หัดอ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษ เขียนได้-ลบได้ สำหรับเด็ก English Alphabets

 

สื่อการเรียนการสอน ABC สำหรับเด็กช่วงปฐมวัยอายุ 3-5 ปี เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน-เขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ เสริมความจำด้วยคำศัพท์ง่าย ๆ 

  • เนื้องานพิมพ์ด้วยเทคนิค Digital Printing ให้ความละเอียดคมชัดแบบงานพิมพ์หนังสือ 

  • พิมพ์ลงบนกระดาษ PP สวยงามคงทน ไม่ขาดง่าย เขียนลื่น

  • มีศัพท์ประจำอักษรนั้น พร้อมภาพประกอบสีสันสวยงาม ดึงดูดใจของเด็ก ๆ และเข้าใจคำศัพท์ได้ง่ายขึ้น

  • นอกจากนี้ยังมีความพิเศษตรงที่สามารถขีดเขียนลงบนชิ้นงานได้ เพราะเคลือบด้วยวัสดุที่สามารถเขียน-ลบได้ด้วยปากกาไวท์บอร์ดแบบ Non-Permanent ให้เด็ก ๆ ฝึกเขียนตัวพยัญชนะ ได้สนุกมากยิ่งขึ้น ใช้ซ้ำได้ตามที่ต้องการ 

  • มีลูกศร เส้นประให้ลูกน้อยฝึกลำดับการเขียนอักษรได้ง่ายขึ้น

  • เพิ่มกิจกรรมการใช้มือเขียน ซึ่งมีผลต่อการกระตุ้นพัฒนาการของกล้ามเนื้อมือ มากกว่าการจิ้มจอโทรศัพท์ หลีกเลี่ยงการจ้องหน้าจอนาน ๆ ช่วยถนอนสายตาลูกน้อย

 

ทีมงาน THiNKNET ได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณแม่ เป็นลูกค้าที่ได้ใช้โปสเตอร์หัดอ่าน-เขียน ภาษาไทย เขียนได้-ลบได้ เป็นสื่อการสอนทักษะด้านภาษาให้กับน้อง ๆ 

 

 

คุณแม่เล่าถึงเหตุผลที่เลือกซื้อสินค้าชิ้นนี้ว่า เป็นสื่อการเรียนรู้เรื่องพยัญชนะไทย มีสีสันสดใส ดึงดูเด็ก ๆ และมีภาพขนาดใหญ่ชัดเจน ที่สำคัญคือสามารถเขียนตามรอยและลบได้ ซึ่งสามารถเขียนกี่ครั้งก็ได้ มองว่าประหยัดดี

 

  

 

โดยเริ่มซื้อตอนลูกสาวประมาณ 3 ขวบ ตอนนั้นน้องเพิ่งได้เริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับพยัญชนะไทย และเริ่มจดจำโดยใช้โปสเตอร์นี้ในการเรียนรู้ ปัจจุบันน้องใกล้จะ 6 ขวบแล้ว ก็ยังใช้สื่อนี้ในการทบทวนและฝึกคัดลายมือ พอมีลูกชายคนเล็ก ตอนนี้ 2 ขวบ คุณแม่ก็ให้น้องเรียนรู้คำศัพท์ต่าง ๆ จากรูปในโปสเตอร์นี้ ให้น้องได้เห็นภาพจำพยัญชนะต่าง ๆ ไปในตัวด้วย คุณแม่ชอบเพราะคุ้ม เล่นได้นานจริง ๆ 

โปสเตอร์นี้มีส่วนช่วยให้น้องจดจำพยัญชนะได้ เป็นตัวช่วยในการทบทวนได้อย่างสนุกสนาน น้องมีพัฒนาการด้านลายมือที่ดีขึ้น เพราะสามารถคัดตามรอยปะได้ ลบเองกี่รอบก็ได้ตามที่ต้องการ 

สื่อการสอนจาก THiNKNETช่วยส่งเสริมลูกน้อยให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงเวลาที่หยุดอยู่กับบ้าน ช่วยให้ลูก ๆ ฝึกทักษะและเพิ่มความรู้ยามอยู่นอกห้องเรียนได้อย่างดี

นอกจากโปสเตอร์หัดอ่าน-เขียน เขียนได้-ลบได้ สำหรับเด็ก ยังมีสินค้าสื่อการสอนอีกหลายหลายรายการ เช่น

 พยัญชนะไทย ฝึกอ่าน-เขียน: สนามหญ้า

 

 

พยัญชนะไทย ฝึกอ่าน-เขียน: ป่าไม้

 

.

พยัญชนะไทย ฝึกอ่าน-เขียน: พาสเทล

 

 

พยัญชนะไทย ฝึกอ่าน-เขียน: ขาว-พาสเทล    

 

 

THiNKNET Design Studio มีผลิตภัณฑ์มากมายให้เลือกสรรไม่ว่าจะเป็น สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ แผนที่เพื่อการวางแผนธุรกิจ รวมถึงหนังสือคู่มือท่องเที่ยว "เที่ยว ล่า สุด" หนังสือท่องเที่ยวที่ออกตามล่าหาความเป็นที่สุดในทุก ๆ การเดินทาง 

ซื้อสินค้าสื่อการเรียนรู้อื่น ๆ แผนที่เพื่อการตกแต่ง และหนังสือคู่มือท่องเที่ยวได้ ที่นี่ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Line : @thinknetdesign

Tel: 02 353 6900 


 

tags : thinknet design studio education ผลิตภัณฑ์เพื่อการศึกษา สื่อการสอนติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email