home >
How We Work

How We Work

แชร์ประสบการณ์ Work from Anywhere จากพนักงาน THiNKNET

แชร์ประสบการณ์ Work from Anywhere จากพนักงาน THiNKNET

เมื่อองค์กรถูกเปลี่ยนให้พนักงานได้ทำงานแบบ “Work from Anywhere” แบบนี้ผลตอบรับจากพนักงานจะเป็นยังไงกันบ้าง THiNKNET พาทุกคนไปอ่านความรู้สึกจากคนในองค์กรบางส่วนกัน 

Jirayu   |   02/03/21   |   6.3k   |   18

Usability Test คืออะไร? ใครต้องเป็นคนทำการทดสอบ? แล้วต้องเตรียมอะไรบ้าง?

QA กับ Tester แท้จริงแล้วมันแตกต่างกันอย่างไรนะ?

บางครั้งการหาข้อตกลงก็อาจล้มเหลวไม่เป็นท่า เพราะเกิดปัญหาจากการที่ทุกคนมีส่วนร่วมด้วยการ "พูด"ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email