home >
How We Work

How We Work

แชร์ประสบการณ์ Work from Anywhere จากพนักงาน THiNKNET

แชร์ประสบการณ์ Work from Anywhere จากพนักงาน THiNKNET

เมื่อองค์กรถูกเปลี่ยนให้พนักงานได้ทำงานแบบ “Work from Anywhere” แบบนี้ผลตอบรับจากพนักงานจะเป็นยังไงกันบ้าง THiNKNET พาทุกคนไปอ่านความรู้สึกจากคนในองค์กรบางส่วนกัน 

Jirayu   |   02/03/21   |   88   |   3

อธิบายเกี่ยวกับการทำงานของ Software Quality Assurance

Back Office ที่ทุกคนคิดว่าง่าย แต่แท้ที่จริงแล้ว การ Design อาจจะยากกว่าที่คิด

เริ่มทำ Usability Test กันเถอะ! สิ่งที่จะต้องสื่อสารกับ User ที่มาทดสอบมีอะไรบ้าง? ขั้นตอนเป็นเช่นไร? และหัวใจของการทดสอบคือ...

Usability Test คืออะไร? ใครต้องเป็นคนทำการทดสอบ? แล้วต้องเตรียมอะไรบ้าง?

QA กับ Tester แท้จริงแล้วมันแตกต่างกันอย่างไรนะ?

บางครั้งการหาข้อตกลงก็อาจล้มเหลวไม่เป็นท่า เพราะเกิดปัญหาจากการที่ทุกคนมีส่วนร่วมด้วยการ "พูด"ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email