tags #thinknet

Design System เครื่องมือที่เข้ามาช่วยให้การทำ Project เป็นระบบ ทำให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถูกต้องแม่นยำ และทำให้การสื่อสารระหว่างทีมต่าง ๆ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

THiNKNET พัฒนา Service Face Recognition เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนด้วยรูปถ่ายใบหน้าของพนักงาน ช่วยลดงานของแผนก HR

แผนที่เพื่อธุรกิจ หนึ่งในกลยุทธ์ทางการตลาดที่จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพ และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ

รู้จักแผนที่เพื่อธุรกิจจากทิงค์เน็ต ที่เสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจของคุณให้ดียิ่งขึ้น

"TCRT" Platform ที่ประกอบไปด้วยแอปพลิเคชัน TCRT สำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ป่วย เว็บไซต์สำหรับผู้ป่วย และเว็บไซต์ Back Office สำหรับเจ้าหน้าที่ กับระยะเวลาเพียง 21 วัน

การแข่งขันนัดพิเศษ New Normal Demonstration Match: Rayong Kick Off เป็นการแข่งขันเพื่อสาธิต และเป็นต้นแบบสำหรับการจัดการแข่งขันฟุตบอลในช่วง COVID-19

บริษัท ทิงค์เน็ต จำกัด, บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด, บริษัท พัลซ ไซเอนซ์ จำกัด ร่วมมือกันพัฒนา Thailand CO Response Team

สื่อการเรียนรู้เรื่องภาษาและการสื่อสาร ที่จะช่วยส่งพัฒนาการและการเรียนรู้ในการอ่าน-เขียน รวมทั้งสร้างจินตานาการให้กับเด็ก ๆ

จากกิจกรรม THiNKGIVE บริจาคโลหิต "ให้ชีวิต" เพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 28 ที่ผ่านมา THiNKNET เลยได้รวบรวมภาพบรรยากาศการบริจาคโลหิตแบบฉบับ New Normal มาฝาก

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้การบริจาคโลหิต ต้องมีขั้นตอนก่อนการเข้าบริจาคโลหิตมากขึ้น เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้บริจาคโลหิตและเจ้าหน้าที่ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email